« tornar

C203904 - Coaching per a docents. Eines per aplicar a l’aula i la tutoria

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Francesc Sedó Capdevila
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

 

Objectius

 • Donar a conèixer la metodologia coaching com a eina de treball en el centre educatiu.

              Altres objectius que també es treballaran són:

 • Treballar les fases de la conversa coaching.
 • Apropar la metodologia coaching a la tutoria individual.
 • Conèixer les pròpies emocions i les dels altres i aprendre a regular-les.
 • Ensenyar tècniques de dinàmiques de grup basades en el coaching.

 

Continguts

Aquest curs s’organitzarà en 4 mòduls de 5 hores cadascun:

 MÒDUL 1. El coaching

 • Orígens i definició
 • Descripció de la metodologia
 • L’acord en coaching
 • La conversa

 

MÒDUL 2. Competències del coaching educatiu

 • L’escolta activa
 • Les habilitats comunicatives
 • La gestió emocional i autoconeixement dels i les docents
 • L’art del feedback

 

MÒDUL 3. Coaching individual

 • Aprofundir en la conversa coaching
 • Formular objectius
 • Acompanyar individualment l’alumnat
 • Les entrevistes amb les famílies

 

MÒDUL 4. Coaching grupal

 • La gestió del grup
 • Treballar les fortaleses personals
 • Dinàmiques per fomentar l’autoestima i l’autoavaluació
 • Convivència grupal des de la confiança

 

 Organització 

              Cada mòdul té una durada de 5 hores distribuïdes de la manera següent:

 • 4 hores s’utilitzaran per visionar un vídeo d’entre 30 i 45 minuts sobre el tema del mòdul i la participació en 3 activitats o fòrums sobre el tema treballat. A més a més, també s’adjuntarà material complementari amb algun article i/o audiovisual relacionat amb el tema per poder ampliar els continguts.
 • 1 hora de classe virtual o webinar, on conjuntament es comentaran aspectes més pràctics i dubtes sobre els continguts del mòdul. Si alguna persona no pot assistir a la classe virtual, es gravarà i penjarà al Moodle del curs.

 

Les sessions en temps real del curs tindran lloc els dies:

 • Dijous 2 de juliol, de 10 a 11 h
 • Dilluns 6 de juliol, de 10 a 11 h
 • Dimecres 8 de juliol, de 10 a 11 h
 • Divendres 10 de juliol, de 10 a 11 h

 

Temes a treballar en cada classe virtual:

 • En el mòdul 1: Què és i què no és el coaching.
 • En el mòdul 2: La motivació de l’alumnat i dels i les docents
 • En el mòdul 3: El feedback des del coaching
 • En el mòdul 4: La gestió de conflictes a l’aula