« tornar

C203905 - Prevenció i gestió dels conflictes als centres d’ensenyament

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Núria Solé Sanosa
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

També es farà alguna sessió virtual, en temps real, utilitzant Microsoft Teams

Aprofundirem en l’estudi dels conflictes, en les habilitats socials i en les tècniques en mediació per poder prevenir i/o gestionar les situacions complexes que es donen en l’entorn dels centres d’ensenyament amb tots els seus actors: alumnat, professorat, pares i mares, personal no docent.

Objectius

Saber gestionar situacions complexes o conflictives amb les eines treballades i saber quina és l’actitud que més pot ajudar en aquestes situacions.

Metodologia

A partir de l’explicació bàsica dels conceptes, treballar amb casos pràctics i realitzar simulacions. Això comporta una participació activa de tothom.

Calendari de les sessions virtuals

Dies 13, 16 i 20 de juliol de 16 a 17.30 h

Avaluació

Casos pràctics i al final un comentari personal sobre els aspectes més rellevants del curs.