« tornar

203906 - Projectes educatius internacionals: com iniciar-los

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 6 al 10 de juliol. De 8:00 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Consell de Cent, 14. Escola Joan Pelegrí
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

 Descripció

Coaching (suport motivacional): assessorament a professors i membres d’equips directius interessats en endegar un projecte internacional. S’acompanyarà, es prestarà guiatge i suport comunicatiu, lingüístic i emocional. Es treballarà cooperativament.

 Objectius

  • Endegar un projecte internacional. Adquirir els coneixements i les eines bàsiques per iniciar un projecte internacional.
  • Adquirir les habilitats per superar les primeres dificultats i la inexperiència, per endegar un projecte amb confiança, seguretat, orientació, etc.
  • Acceptar el ritme de desenvolupament del projecte.
  • Enriquir-se amb l’ajut i la cooperació dels companys i partners d’un projecte.

 Metodologia

La dinàmica de treball serà per projectes o simulacions. Els participants endegaran un projecte internacional (real o simulat):

A.        Els assistents porten ja una idea inicial per endegar un projecte internacional.

B.        Es proposen 2 o 3 projectes pilots i es fa una simulació.

Coaching (suport emocional i/o motivacional): Els participants afrontaran les etapes de creació d’un projecte, aprendran a acceptar-ne el ritme de desenvolupament i resoldran les incidències o dificultats que puguin sorgir.

El treball dins i fora de l’aula serà individual i cooperatiu: els assistents han d’estar oberts a prestar i rebre suport d’altres companys de curs en el seus projectes.

Feedback: Al final de la sessió tots els participants s’enriquiran amb la posada en comú de les experiències, reflexions i valoracions sobre cadascun dels projectes en curs.

Avaluació

El curs s’avaluarà amb un 80% mínim d’assistència. S’establiran unes tasques per sessió que serviran per portar a terme una avaluació continuada. S’avaluarà el següent:

  • L’adquisició dels coneixements i eines bàsiques per iniciar un projecte internacional.
  • La capacitat de demostrar habilitats per superar les primeres dificultats i la inexperiència, per ser capaç d’endegar un projecte fiable, segur, ben encaminat, etc.
  • Les habilitats per acceptar i canalitzar el ritme de desenvolupament d’un projecte internacional.
  • La capacitat de cooperar amb els companys i partners d’un projecte.