« tornar

C203908 - Lideratge pedagògic de l’equip humà

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Maribel Salvador Alcaraz
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

Descripció

L’acció formativa està orientada a facilitar eines d’autolideratge personal i lideratge pedagògic per a directors i directores i caps d’estudi de centres de primària i secundària. Liderar vol dir aprendre a canviar estats emocionals per influir en les persones de l’equip, però també implica primer ser conscient dels propis i saber gestionar-los.

Objectius 

 • Desenvolupar eines d’autolideratge dins l’àmbit pedagògic.
 • Conèixer i desenvolupar les habilitats personals i professionals com a líder pedagògic d’un centre de primària o secundària: gestionar persones des de la intel·ligència emocional.
 • Aprendre a canviar estats emocionals d’un mateix i de l’equip.
 • Influir en les emocions i les accions del nostre equip humà: de la implicació a l’autogestió.
 • Gestionar el lideratge pedagògic dins l’escola o institut gràcies a l’assertivitat.

 

Continguts del programa 

 

1.  Definir els objectius: comença el repte

-      Aprendre a definir objectius és el primer pas

-      Elevator pitch o la verbalització dels objectius

-      Autoconsciència dels objectius de l’equip pedagògic

-      Educar és “conduir des de dins cap a fora”

2.  Autoconeixement

-      Per anar davant de l’equip i liderar hi has de veure més que ells

-      Generositat: has de donar molt més del que esperes rebre

-      Sentir, pensar i actuar amb coherència

-      Intel·ligència emocional

3.  Lideratge emocional

-      Emoció, creences i comunicació

-      Intel·ligència inter i intrapersonal

-      Convèncer per la raó, mobilitzar l’equip per l’emoció

-      Gestionar les emocions des de l’assertivitat

-      Saps comunicar les crítiques constructives al teu equip?

4.  Negociar per avançar

-      Organització, planificació, gestió, canvis i presa de decisions

-      Crear un clima òptim per a la implicació pedagògica

-      Gestionar els conflictes

-      Treballar en equip implica negociar

 Metodologia

DIES                 HORES       MODALITAT FORMATIVA

03/07/20         2 h            Sincrònica-connexió: de 12 a 14 h

06/07/20         3 h            Plataforma Moodle

07/07/20         2 h            Sincrònica: de 12 a 14 h

08/07/20         3 h            Plataforma Moodle

09/07/20         2 h            Sincrònica: de 12 a 14 h

10/07/20         3 h             Plataforma Moodle

Es faran classes virtuals. En aquest sentit, hi haurà explicacions teòriques per part de la docent, debats interactius amb els participants i la docent via plataforma o videoconferència.

Els exercicis individuals i grupals de l’aula s’han transformat en activitats de reflexió i continuarem amb l’anàlisi de casos pedagògics reals.

La visualització de vídeos, el fòrum, el xat i el correu electrònic seran eines complementàries al debat en les classes presencials.

Es pretén que el curs sigui experiencial i inspiri els participants a la reflexió i a l’acció en la seva feina habitual.

Avaluació

Les activitats i els instruments d’avaluació per aquest nou format de curs seran:

 • Treball individual mitjançant l’elaboració d’exercicis de reflexió per compartir posteriorment amb el grup.
 • Workouts proposats per la docent amb l’objectiu de “provocar entusiasme”: generar emocions des de la corporalitat, el moviment i l’enfocament.
 • Anàlisi de casos pràctics de situacions reals i inventades, mitjançant exercicis de reflexió per compartir dins el fòrum de l’alumnat.
 • Debats interactius, durant les videoconferències, dels continguts del curs per tal d’oferir eines de gestió emocional que es puguin utilitzar en els respectius centres educatius o centres de treball dels participants.
 • Compartir eines de gestió dels conflictes i donar pautes per negociar amb l’equip pedagògic, gràcies al debat de situacions reals.
 • Elaboració de documents de reflexió i de síntesi.
 • Elaboració d’un vídeo de curta durada.