« tornar

C203014 - Avaluació competencial per a ciències socials

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jordi Hinojosa Beatobe
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Descripció

La forma de fer classes ha canviat: diversitat a l’aula (migracions, dèficits socials...), noves deteccions de disfuncions (TDH, tipus de dislèxies, trastorns d’aprenentatge...), nou context comunicatiu (no ja TIC, sinó l’aparició de xarxes socials), nou currículum (LOE), nou paradigma (les competències). I l’avaluació no podia continuar de la mateixa manera.

De fer un examen hem passat a fer una avaluació sumativa, formadora i formativa. D’avaluar l’alumne/a hem passat a l’autoavaluació i la coavaluació. De posar una nota hem passat a fer rúbriques... De jutjar amb un número hem passat a valorar amb un concepte (NA, AS, AN, AE).

Cal aprendre de nou: provar, errar i encertar fins a arribar a assumir la nova realitat com a rutina. I aquest curs vol començar per allò on podem ser útils: aprendre de nou. La prova, error i encert serà la vostra pràctica diària un cop finalitzat aquest curs.

Objectius

 • Analitzar els documents del currículum per reflexionar sobre les implicacions de l’aprenentatge per competències.
 • Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora.
 • Afavorir la consciència de mètode didàctic per implementar els principals conceptes de l’avaluació.
 • Reflexionar sobre l’avaluació, situant-la en el marc teòric i identificant els trets de la pròpia pràctica.
 • Conèixer instruments i pràctiques avaluadores per fer-ne la transferència a l’aula.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica avaluadora.

Metodologia

Treball en línia en què l’alumne trobarà en el Moodle el material per llegir (reflexió), les activitats a fer (acció) i els resums i les guies de treball (comprensió). Treballs en línia en grups de 3 o 4 persones per ser presentats en videoconferència.

Les connexions en temps real es faran a través de Google Meet els dies 10, 15 i 18 de juliol a les 10 h


Continguts

Arquitectura competencial: conceptes clau, competències, objectius i nivells d’assoliment.

 • Avaluació? No! Avaluacions. Els diferents enfocaments de l’avaluació.
 • Instruments d’avaluació.
 • Avaluació i comunicació d’objectius.
 • Instruments per a l’autoregulació.
 • Orientació i avaluació: el contracte didàctic.

Avaluació

Avaluació en funció de la feina lliurada i del treball en el grup. Al final del curs s'haurà de fer una proposta d'aplicació real d'avaluació competencial a les vostres classes.