« tornar

C203216 - Qüestions imprescindibles de les tres gramàtiques de l’IEC II

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dillluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Horari sessions virtuals a temps real

13, 15, 17 i 20 de juliol, de 16 h a 17 h

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

Descripció

Recorregut per les qüestions imprescindibles de la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC (GIEC), la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) i la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU), diferències entre totes tres i criteris per resoldre a l’aula punts conflictius.

Metodologia

Activitats programades des del Moodle i l’aplicació Zoom: elaboració de 15 blocs temàtics, en els quals es recomana la lectura dels diversos punts del dossier, es proposen frases que s’han de classificar d’acord amb 3 ítems (a. registres formals, b. registres informals, c. ús general en tots els registres). A més, en un fòrum de consultes, es contrasten les solucions avaluades i es reforça l’espai de debat i reflexió dels nous criteris de l’IEC.

Objectius

A la finalització del curs el professorat assistent podrà resoldre amb bon criteri els dubtes que poden haver generat les gramàtiques de l’IEC i argumentar-ne les solucions, segons els registres, tant en correccions i traduccions com en la formació i l’avaluació a l’aula.

Avaluació

Proposta de 45 frases puntuables, amb tres opcions de resposta representatives de les novetats de les gramàtiques (GIEC, GEIEC i GBU), que permetran veure la distinció entre la norma anterior i l’actual, matisant la solució segons el registre lingüístic. A més, hi haurà els diversos espais de consulta del Moodle i s’obriran fòrums de participació, que també seran puntuables.

Continguts

 

1. Conceptes previs:

a)       Significat dels registres formals i informals i relació amb la normativa

b)      Les marques normatives bàsiques: no és acceptable, s’evita i és preferible

2. Sintaxi: construccions de gerundi, expressions temporals, combinacions pronominals, els verbs ser i estar, el pleonasme en oracions de relatiu, usos del possessiu, la puntuació en les tematitzacions i focalitzacions, elisió de preposicions davant de que, límits en la pronominalització dels complements, etc.

3 Fonètica i fonologia: vocalisme i consonantisme (sonoritzacions, sensibilitzacions, elisions, simplificacions…) segons registres formals i informals.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »