« tornar

C203412 - Temes de física moderna

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Sandro Maccarrone Heredia
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real mitjançant la plataforma Microsoft Teams. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

S’habilitarà, també, una plataforma Moodle per al curs, a fi de dur a terme, si s’escau, les activitats asíncrones.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic.

 

Calendari de sessions virtuals: 

Dies 13, 16 i 18 de juliol de  10 h a 11 h

 

Descipció

En aquest curs, introduirem les principals idees de la física dels segles XX i XXI, analitzarem com han modificat la nostra imatge de la natura i de les seves lleis i proposarem maneres de dur-les a l’aula per potenciar també altres aprenentatges.

Continguts 

  • La física a finals del segle XIX.
  • La imatge de l’Univers: més enllà de la nostra galàxia.
  • Relativitat especial: una nova visió de l’espai, el temps i l’energia.
  • Relativitat general: la gravetat com a deformació de l’espai-temps.
  • Física quàntica: crisi del determinisme i de la realitat objectiva.

Objectius

A la finalització del curs, l’alumne serà capaç de:

  • Identificar les principals idees de la física moderna per valorar-ne l’impacte sobre la nostra visió de l’univers.
  • Aprofitar les oportunitats didàctiques de la física moderna per dissenyar activitats d’aula riques i motivadores.
  • Analitzar com es van dur a terme les revolucions de la física del segle XX per oferir una visió de la ciència com una metodologia de validació del coneixement, en contínua revisió i permeable al context històric i cultural.

Metodologia

El curs combinarà sessions teòriques i alguna activitat pràctica sobre els conceptes de física moderna.

 Paral·lelament, cada docent haurà d’investigar i aprofundir en un dels temes per realitzar-ne una proposta d’aplicació a l’aula.

 

Avaluació

Posada en comú de les propostes didàctiques de cada docent i retorn del formador i de la resta de participants.