« tornar

C203715 - Tecnologies digitals i aprenentatge I

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat David Casacuberta Sevilla, Ferran Adell Espanyol
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Aquest curs es realitzarà mitjançant activitats asíncrones, a través de la plataforma Moodle. Per tant, no hi haurà connexions en temps real amb el docent ni horaris establerts.

Una vegada inscrits, rebreu els detalls de connexió per correu electrònic

 

"Un acostament als conceptes i processos imprescindibles per a la creació i el desenvolupament d’estratègies pedagògiques digitals"

Descripció

 

En aquest curs plantejarem les qüestions més importants per a la planificació i el desenvolupament d’estratègies digitals que permetin la consecució d’objectius pedagògics amb el suport de la tecnologia actual.

Per a això definirem i implementarem les diferents fases necessàries per garantir l’èxit d’un entorn d’elearning, però també per a l’ús d’eines digitals com a suport a qualsevol procés docent estàndard.

La planificació pedagògica com a eina essencial per garantir la màxima de la priorització de la pedagogia enfront de la tecnologia; la planificació digital com a procés clau per a l’eficiència en el desenvolupament, assegurant un estalvi en temps i recursos sobre la base de la selecció de les eines adequades, i la implementació i execució d’aquests entorns d’aprenentatge digitals per garantir l’èxit en la consecució dels objectius pedagògics prèviament definits.

Continguts

1. Planificació pedagògica

            1.1 Pla pedagògic - Objectius d’aprenentatge

2. Planificació digital

            2.1 Anàlisi de l’ecosistema pedagògic concret

            2.2 Definició de el model de relació docent-continguts-alumnes

            2.3 Elecció del nucli digital del projecte pedagògic (gestors de continguts, entorns digitals docents, etc.)

3. Implementació del projecte

            3.1 Creació de continguts digitals

            3.2 Eines digitals per a la difusió de continguts digitals docents

            3.3 Eines digitals per a la comunicació educativa docent-alumne-grup

4. Execució

            4.1 Publicació de continguts

            4.2 Gestió de el grup

            4.3 Interacció

            4.4 Avaluació

Avaluació 

L’avaluació consistirà en la realització d’un projecte educatiu digital, que es treballarà, de manera individualitzada o en petits grups, al llarg de les sessions del curs. Cada inscrit podrà fer, si ho creu oportú, el projecte avaluable en relació amb les necessitats de les aules del centre en el qual imparteix docència.

Aquest projecte consistirà en l’aplicació teòrica i pràctica de les diferents fases necessàries per al desenvolupament i la implementació d’un projecte pedagògic digital.