« tornar

C203219 - Conversa bàsica (A2-B1)

Tipus Cursos intensius d'anglès
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 6 al 31 de juliol. De 11:30 a 13:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat180,00€

Descripció

Primera part d’un curs destinat a estudiants amb un nivell elemental/preintermedi que volen practicar conversa en anglès per viatjar o refrescar el seu nivell. La comprensió i l’expressió orals en són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent al A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès.

Objectius

Millorar l’expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès

 • Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària.
 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos i donar opinions.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària.

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants, amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

Continguts

Els articles i els àudios es triaran per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge/interès:

 • Introducing yourself
 • Meeting and greeting
 • Personality and Character
 • Appearance
 • Hobbies and interests
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Describing feelings
 • Expressing opinions
 • Music and songs
 • Airport English
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: At the pharmacy
 • Asking for and giving directions
 • Asking questions
 • Describing plans
 • Expressing interest
 • Useful idioms
 • Phone English
 • Describing objects
 • Etc.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i superar satisfactòriament els exercicis i les proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.