« tornar

C203220 - Conversa: millora de la fluïdesa (B2-C1)

Tipus Cursos intensius d'anglès
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 6 al 31 de juliol. De 9:30 a 11:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça en línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat180,00€

Descripció

Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivells B i C (MCERL). D’utilitat general per a gent que necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell intermediari (B1) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

Objectius

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions...
 • Expressar punts de vista, records, voluntats...
 • Emfatitzar i definir termes complexos
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

Continguts

Millora i pràctica de l’expressió oral a través de presentacions i debats sobre temes de la vida quotidiana, d’interès social, cultural i d’actualitat.

Els articles i els àudios es triaran per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge/interès:

 • Getting to know each other
 • Personality and appearance
 • Habits and routines
 • Family and friends
 • Shopping
 • The environment
 • Cinema
 • Social issues
 • Food and drink
 • Health and fitness
 • Technology
 • hobbies and sport
 • Travel
 • Books
 • Music
 • Relationships
 • House and home
 • Current affairs
 • Crime and punishment
 • Education
 • Work

 

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i participar activament al llarg del curs.