« tornar

US2114 - Història de Catalunya I: precedents antics i època medieval

Tipus Cursos de la Universitat Sènior presencials
Àrea temàtica Història
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Josep M Salrach Marés
Data del 15 d'octubre de 2020 al 22 d'abril de 2021. De 16:00 a 18:00
Dies Dijous
Adreça CDL. Rambla de Catalunya, 8, pral.
Total hores 50
Preu
Col·legiat220,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores220,00€
No col·legiat280,00€

PROGRAMA

Curs d’història de Catalunya en què es farà un recorregut pel passat del país i els seus habitants des de l’època més remota, la dels caçadors-recol·lectors de la prehistòria fins a finals de l’edat mitjana. Per poder seguir aquest viatge pel passat, s’ha seccionat el temps històric en cinc grans etapes corresponents a la prehistòria i l’antiguitat, els orígens de Catalunya, l’època feudal, la gran expansió i les crisis finiseculars. En cadascuna d’aquestes etapes la mirada es projectarà de forma global i integradora sobre homes i dones, grups socials, activitats econòmiques, dinàmica política, sensibilitat religiosa, creacions literàries i artístiques i expressions de l’imaginari. Les explicacions s’acompanyaran sistemàticament de l’exposició d’imatges i més eventualment de la lectura i comentari de textos i documents. Amb els estudiants que ho desitgin es faran dues visites guiades al MNAC per visitar les sales del romànic i el gòtic.

Els precedents antics

Els caçadors-recol·lectors

Les primeres societats agrícoles

Migracions i transformacions: les edats dels metalls

La cultura ibèrica

La petjada dels romans

Antiguitat tardana i època visigoda

 

Els orígens de Catalunya (segles IX i X)

La incorporació a Europa

El debat sobre la independència

L’arrancada del creixement

El dret escrit i la justícia

La vàlua del document

El preromànic

 

La construcció del Principat feudal (segle XI)

El paradigma del canvi feudal

L’abat i bisbe Oliba i el moviment de pau

Les cases comtals a principis de segle

Ramon Berenguer I: el poder i la família

La crisi de 1082

La represa en temps de Ramon Berenguer III

 

La formació de la Corona d’Aragó (segle XII)

Com el comte es va fer rei

La conquesta de la Catalunya Nova

El Casal de Barcelona a Occitània

El govern del primer comte-rei

La Gran Guerra occitana

El somni occità de Pere el Catòlic

 

La societat feudal (segles XI-XII)

La dimensió rural i urbana del creixement

Senyors i pagesos, la dualitat dominant

L’Església i el doble poder

Cultura i identitat: primers escrits en català

Mites i llegendes fundacionals

La càrrega simbòlica del romànic

(Proposta de visita guiada a la col·lecció d’Art Romànic del MNAC)

 

Monarquia composta i poder estamental (segles XIII-XIV)

El rei i les Corts

“Una terra sobre el mar”

De la Sharqia al Regne de València

Sicília i “el guant del degollat”

L’illa dels irreductibles sards

Les ciutats, nou actor polític

 

Societat i economia de la plenitud (segles XIII-XIV)

Temps de servituds pageses

La menestralia i el culte al treball

Mercaders i banquers: la borsa i la vida

Nous clergues per a una nova societat

Literatura i memòria de la plenitud

El gòtic: de la transició al tres-cents

 

Política i guerra en temps difícils (segles XIV-XV)

De la plenitud a la crisi: mirada global

El contradictori regnat del Cerimoniós

La fi de la dinastia nacional

“Lectures” del Compromís de Casp

“Pel pendent del pedregar”

Joan II i la Guerra Civil

 

La societat de la tardor medieval (segles XIV-XV)

Les desgràcies del temps (pestes, fams, guerres)

La crisi social agrària: els remences

Pogroms i lluita de partits: la crisi a ciutat

L’escriptura i el temps

La funció legitimadora del mite

Tradicions i innovacions en l’art

(Proposta de visita guiada a la col·lecció d’Art Gòtic del MNAC)

 

Bibliografia:

Mercè Aventín, Josep M. Salrach, Història medieval de Catalunya, Barcelona (Universitat Oberta de Catalunya. Proa), 1998.

Pierre Bonnassie, Catalunya mil anys enrere (segles X-XI), 2 vols., Barcelona (Edicions 62), 1979-1981.

Juan Carrasco, Josep M. Salrach, Julio Valdeón, María Jesús Viguera, Historia de las Españas, Barcelona (Crítica), 2002.

Stefano M. Cingolani, La memòria dels reis. Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona (Editorial Base), 2007.

Stefano M. Cingolani, La formació nacional de Catalunya i el fet identitari dels catalans (785-1410), Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència. Centre d’Història Contemporània de Catalunya, 2015.

Gaspar Feliu, Història econòmica de Catalunya, Barcelona (Editorial Base), 2012.

Josep Fontana, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, Vic (Eumo Editorial), 2014.

Josep M. Salrach, El procés de feudalització (segles III-XII), Volum 2 de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar, Barcelona (Edicions 62), 1998. 

Josep M. Salrach, Catalunya a la fi del primer mil·lenni, Vic (Eumo Editorial) i Lleida (Pagès Editors), 2004.

Jaume Sobrequés, Història de Catalunya, Barcelona (Editorial Base), 2007.

 

SESSIONS

Mes 

Dies 

Octubre 

15, 22, 29 

Novembre 

5, 12, 19, 26 

Desembre 

3, 10, 17

Gener 

7, 14, 21, 28

Febrer 

4, 11, 18, 25 

Març 

4, 11, 18, 25 

Abril 

8, 15, 22