« tornar

US2117V - Història de la filosofia occidental III

Tipus Cursos de la Universitat Sènior en format virtual
Àrea temàtica Filosofia i ètica
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Sam Abrams
Data del 13 d’octubre de 2020 al 20 d’abril de 2021. De 12:00 a 14:00
Dies dimarts
Adreça Col·legi de Llicenciats
Total hores 50
Preu
Col·legiat176,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores176,00€
No col·legiat224,00€

CONTINGUTS

 • Arthur Schopenhauer (1788-1869) 
 • El positivisme: Auguste Comte (1798-1857) 
 • El transcendentalisme: Ralph Waldo Emerson (1803-1882) i Henry David Thoreau (1817-1862) 
 • John Stuart Mill (1806-1873) i el liberalisme i l’utilitarisme
 • Charles Darwin (1809-1882), Herbert Spencer (1820-1903) i el «darwinisme social». 
 • Ludwig Feuerbach (1804-1872) i Karl Marx (1818-1883) i l’«esquerra hegeliana» 
 • Soren Kierkegaard (1813-1855) 
 • Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
 • Franz Brentano (1838-1917) 
 • El pragmatisme: Charles Sanders Pierce (1839-1914) i William James (1842-1910) 
 • Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 • El neokantisme i les seves escoles 
 • F. [rancis] H. [erbert] Bradley (1846-1924) i l’idealisme britànic
 • Henri Bergson (1859-1941)
 • La fenomenologia: Edmund Husserl (1859-1938)
 • Alfred North Whitehead (1861-1947)

 SESSIONS

 

Mes

Dies

Octubre

13, 20, 27

Novembre

3, 10, 17, 24

Desembre

1, 15, 22

Gener

12, 19, 26

Febrer

2, 9, 16, 23

Març

2, 9, 16, 23

Abril

6, 13, 20, 27