« tornar

211500 - L’àmbit matemàtic, científic i tecnològic. El MACITEC

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Competència matemàtica
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mikel Martín Relancio
Data del 19 d’octubre a l’11 de novembre. Horari de les sessions virtuals: octubre: 19, 21, 26, 28; novembre: 2, 4, 9, 11. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat75,00€

Descripció

El plantejament és compartir una experiència desenvolupada al Col·legi Llor de Sant Boi que implementa les matèries de matemàtiques, ciències i tecnologia en un únic àmbit. S’explicaran tots els canvis que ha suposat a nivell d’estructura d’espais, d’equips, de metodologia, d’avaluació, de recollida de dades, d’eines de seguiment, de rols del professorat, de treball cooperatiu, de la prova d’esforç que ha suportat la metodologia durant el confinament... treballant en l’aplicació d’uns fonaments matemàtics i cientificotecnològics en tres reptes plantejats. 

Objectius

 • Conèixer una experiència testada del funcionament de l’àmbit matemàtic, científic i tecnològic.
 • Analitzar les valoracions de l’alumnat, les famílies i el professorat que participen en l’experiència.
 • Descobrir les fases del projecte per a la seva posada en marxa.
 • Conèixer l’estructura d’espais, d’horaris i d’equips per integrar la versatilitat del projecte.
 • Definir els fonaments i els reptes associats.
 • Definir els espais de treball en grup i individual, les formacions i els nous rols de l’alumnat i del professorat.
 • Conèixer mecanismes de seguiment, d’agenda, d’auto i coavaluació i de regulació del propi aprenentatge.
 • Redefinir l’avaluació en tot el seu conjunt.
 • Conèixer eines de registre dels ítems avaluatius.
 • Visualitzar exemples que integrin activitats i la seva avaluació.
 • Iniciar la primera fase del projecte com a tasca.
 • Dissenyar activitats amb metodologia productiva i les seves rúbriques avaluatives.
 • Practicar amb eines de registres avaluatives.

 Continguts

 • El projecte MACITEC. Presentació i fases per a la seva implementació.
 • Estructures d’equips de professorat, horaris i espais.
 • Els fonaments i els reptes.
 • El treball per nivells.
 • Els equips de treball cooperatiu.
 • La metodologia (ABP...) i els nous rols del professorat i alumnat.
 • L’avaluació.
 • Els mecanismes d’agenda, de regulació i de seguiment. El classroom, el taulell, el quadern de treball.
 • Les eines de registre compartides. Els fulls de càlcul google, clickedu.
 • Les activitats i la seva avaluació. 

 

Avaluació

Assistència.

Lliurament de tasques plantejades: esborrany de projecte i exemple d’activitat MACITEC. 

Es faran servir els programes Moodle, Microsoft Teams 

Horari de les sessions virtuals:

Octubre: 19, 21, 26, 28

Novembre: 2, 4, 9, 11

Horari: de 18 a 19.30 h

Sessions de treball personal de tres hores amb tasques per lliurar.