« tornar

211701 - Les teves classes en un espai de ràdio per podcast? Treballa els teus continguts d’aula per mitjans orals, escrits, potenciant la competència lingüística i digital

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data del 19 de novembre al 12 de desembre. De 0:00 a 0:00
Dies Lliure; es fa mitjançant moodle
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

 Descripció

Aquest curs vol promoure l’enregistrament sonor per part dels docents i alumnes, com a eina de desenvolupament de la competència lingüística i digital. El format del curs es presenta en un espai on el docent incorporarà els seus àudios sobre la seva assignatura, i promourà que l’alumnat en treball cooperatiu per Google i desenvolupant l’expressió escrita i l’expressió oral, incorpori els seus també. En el curs veurem com pot ajudar en les diverses àrees com a docents que impartim en els nostres llocs de treball, aquesta modalitat de ràdio per podcast, transformant els continguts en podcast o mostrant altres gèneres literaris que ajudin a la seva implementació. Ens mourem entre aspectes de competència lingüística i aspectes tecnològics. Oferirem algunes formes d’avaluar el treball dels alumnes.

Requisits a tenir en compte:

  • Caldrà tenir un compte de gmail
  • Caldrà tenir micròfon per enregistrar veu

 

 Objectius

  • Crear un site/blog de ràdio per podcast on vehicular les produccions escrites i orals.
  • Enregistrar la veu per diverses eines en línia i fusionar efectes de so i música.
  • Aprendre a realitzar escaletes de ràdio per mitjà dels documents compartits de Google amb altres col·laboradors.

 

El docent ha de ser capaç de dissenyar un espai on abocar podcast, escaletes, recursos, publicitat de l’assignatura configurant una interfície atractiva.

El docent ha de ser capaç de fer ús del programa Audacity per enregistrar i fusionar músiques i efectes d’àudio.

El docent ha de ser capaç de cercar i descarregar música i efectes de so, de lliure distribució, per implementar-los en els podcast de l’assignatura.

El docent ha de ser capaç de promoure documents compartits de Google per dissenyar entre els col·laboradors l’escaleta de ràdio conjunta, fent ús de Notificacions i comentaris en l’eina de Google.

 Continguts

0. Algunes consideracions tècniques prèvies i d’altres d’informatives.

1. Introducció al món de la ràdio i al podcast.

2. Aplicacions per enregistrar la veu en local i en espais en línia: Speakpipe, Online voice recorder, Vocaroo, Rev_onlinevoicerecorder.

2.1. Nocions de l’aplicació Audacity, prestacions i possibilitats.

2.2. Audacity: enregistrar, barrejar efectes, incorporar música, crear silencis, i fer ús d’altres prestacions creant el mp3.

3. Recursos a la xarxa de lliure distribució de música i efectes de so per implementar en Audacity. En visitarem diversos però ens centrarem en Youtube Audio Library, Banco de Imágenes y sonidos-Ministerio Educación i XTEC_Ràdio.

4. Creació d’un espai en línia de Google Site/blog on inserir el Gadget d’àudio / mp3. Treball dels codis Embed / html.

5. L’escaleta d’un podcast.

Estructura d’una escaleta. Exemples radiofònics d’escaleta.

Espai en línia. Documents compartits de Google com a espai col·laboratiu per treballar en equip.

Com acompanyem els alumnes en la revisió i orientació del treball que realitzen: tractarem com realitzar comentaris, notificacions, afegir complements al documents, oferir feedback dins del document en línia.

6. L’avaluació pedagògica per mitjà de rúbriques: com avaluar les produccions dels teus alumnes. Farem ús dels documents compartits de Google, en la versió Excel en línia.

7. Possibles gèneres literaris de tractament: descripció, entrevista i reportatge.

8. Exemples de ràdio educativa.

9. Exemples de programes de diverses ràdios comercials inspiradors per a l’àmbit educatiu, pel seu format.

10. Altres recursos tècnics per incorporar al teu espai de docent

Altres llocs en línia on penjar els àudios: Ivoox i Soundcloud.

Recursos per treballar ràdio i àudio: Zara-radio, Spreaker,123apps, YouTube.

Teleprompter, o com treballar la lectura en veu alta.

Cronòmetres en línia, mesurar el temps de lectura.

Dj’s, programa on barrejar músiques i àudio.

 Avaluació

En l’avaluació es tindrà present:

Nivell assistència i connectivitat en línia al curs: l’assistència al curs passa per la realització de tasques i el nivell de connectivitat.

Entrega de tasques i qualitat d’aquestes: de cada eina s’haurà d’entregar algun exercici creat i també hi haurà la possibilitat de lliurar més creacions.

Participació en els fòrums: es debatran diversos punts dels continguts presentats, es plantejaran dubtes, per generar debat i aportar idees entre tots sobres l’enfocament de tasques en concret, i que els dubtes puguin també, a part del professor, ser contestats pels alumnes.

En l’avaluació de tasques l’alumne haurà de realitzar els exercicis següents.

Tasca 1. Creació d’àudio en format mp3, on l’alumne barregi música, efectes de so, incorporant silencis, i altres prestacions. Es valorarà la qualitat del producte final.

Tasca 2. Creació d’escaleta per a futur programa de ràdio, enriquida amb informacions i recursos. Es valorarà el disseny del document compartit de Google, les parts, la mesura del temps, els recursos en l’elaboració...

Tasca 3. Enregistrament del programa redissenyat a l’escaleta. Es valorarà la creativitat, el contingut, el tractament del so.

Tasca 4. Creació de d’un espai en línia site/blog, lloc de presentació dels podcast i programes de l’assignatura. Se’n valorarà la maquetació, el disseny, l’estructura, el contingut.

Tasca 5. Creació d’una rúbrica per avaluar un programa o podcast creat pel mateix alumne que cursa el curs.

Tasca 6. Creacions de podcast lliures per nodrir el site/blog creat.

 Es farà servir el programa Moodle

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »