« tornar

211702 - Tecnologies digitals i aprenentatge I

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat David Casacuberta Sevilla, Ferran Adell Espanyol
Data del 15 d'octubre al 15 de novembre de 220. De 18:00 a 20:00
Dies dijous
Adreça
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

En aquest curs plantejarem les qüestions més importants per a la planificació i el desenvolupament d’estratègies digitals que permetin la consecució d’objectius pedagògics amb el suport de la tecnologia actual.

Per fer-ho definirem i implementarem les diferents fases necessàries per garantir l’èxit d’un entorn d’e-learning, però també per a l’ús d’eines digitals com a suport a qualsevol procés docent estàndard.

La planificació pedagògica com a eina essencial per garantir la màxima de la priorització de la pedagogia enfront de la tecnologia; la planificació digital com a procés clau per a l’eficiència en el desenvolupament, assegurant un estalvi en temps i recursos sobre la base de la selecció de les eines adequades, i la implementació i execució d’aquests entorns d’aprenentatge digitals per garantir l’èxit en la consecució dels objectius pedagògics prèviament definits.

Continguts

 Primera part: planificació pedagògica d’un projecte digital

1. Context

            1.1 La importància del context social (accés a TIC) i pedagògic en el qual hem de treballar: adaptació.

            1.2 Context pedagògic en què hem de treballar: ve predefinit pel centre? Tenim un pla docent marcat a priori? Treballem amb unes competències de referència però amb llibertat?

2. Planificació pedagògica

            2.1 Com hem de crear un pla pedagògic pensat per a un entorn digital?

            2.2 Què ha de tenir un pla pedagògic per a un entorn digital? Quines són les diferències més importants?

            2.3 Definició del repte general.

            2.4 Adaptació i definició dels objectius d’aprenentatge.

            2.5 Jerarquització i estructuració dels continguts docents. 

Segona part: planificació digital d’un projecte educatiu

3. Planificació digital pedagògica

            3.1 Anàlisi de l’ecosistema tecnològic disponible i accessible.

            3.2 Definició del model de relació docent-continguts-alumnes. Quin és el marc tecnològic de referència que volem usar?

            3.3 Elecció del nucli digital i de les eines bàsiques per al desenvolupament del projecte pedagògic digital.

            3.4 Implementació i configuració bàsica d’un CMS (Content Manager System) per a la tasca docent.

 Tercera part: implementació del projecte: preparació i desenvolupament

4. Implementació del projecte: com transformar el pla pedagògic inicial, sobre la base de l’estratègia digital definida, en un entorn pràctic i útil per a l’educació.

            4.1 Creació de continguts digitals

            4.2 Publicació de continguts 

Quarta part: execució del projecte: realització i avaluació

5. Execució del projecte educatiu.

            5.2 Gestió del grup: creació d’usuaris i gestió d’accés en un entorn CMS

            5.3 Interacció amb els estudiants: eines digitals per a la comunicació educativa docent-alumne-grup: com establim comunicació amb els alumnes?

6. Avaluació

            6.1 Tipus de mètodes d’avaluació educativa ideals per a l’educació en entorns digitals. 

Avaluació 

L’avaluació consistirà en la realització d’un projecte educatiu digital, que es treballarà, de manera individualitzada o en petits grups, al llarg de les sessions del curs. Cada inscrit podrà fer, si ho creu oportú, el projecte avaluable en relació amb les necessitats de les aules del centre en el qual imparteix docència.

Aquest projecte consistirà en l’aplicació teòrica i pràctica de les diferents fases necessàries per al desenvolupament i la implementació d’un projecte pedagògic digital.