« tornar

211207 - Anglès B1 Part 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell B1+ (Intermedi +)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 6 d’octubre al 25 de maig . De 18:00 a 20:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

 OBJECTIUS 

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 • Entendre informació senzilla sobre fets relacionats amb temes quotidians o amb el treball, identificant tant els missatges generals com els detalls específics.
 • Poder participar en converses amb intercanvi d’informació sobre fets concrets o en què es donen instruccions o solucions a problemes pràctics, encara que a vegades resulta difícil entendre’l quan intenta expressar el que vol dir.
 • Relatar arguments de llibres o pel·lícules i descriure reaccions a aquests.
 • Formular somnis, esperances i ambicions, fets reals o narrar històries senzilles.

 

 CONTINGUTS

 

 Gramàtica

 • Present Simple / Present continuous action and non-action verbs
 • Future form: Present Continuous, Going to, will/ won’t
 • Reflexive verbs
 • Present Perfect and Past Simple
 • Present Perfect + for/ since
 • Present Perfect Continuous, How long?
 • Comparatives and superlatives
 • Article use: a/ an, the, no article
 • Can, could, be able to
 • Reflexive pronouns
 • Modals of obligation: must, have to, should
 • Regrets: Should have
 • Past tenses: simple/ continuous / perfect
 • Used to / usually
 • Prepositions of place/ time review
 • Review of verb tenses; present, past and future

 

Temes

 • Cinema
 • The human body
 • Education
 • Houses
 • Shopping, noun building
 • Work
 • Forming adjectives and adverbs
 • Electronic devices
 • Noun building
 • Compound nouns
 • Time expressions; spend time etc.
 • Crime
 • Asking questions
 • Describing buildings
 • Health and the body
 • Phrasal verbs
 • Short filmsMETODOLOGIA

Llibre de text: English File Intermediate 4a Edició With online practice Oxford university Press (unitats 6-10) 

Oxford University Press ISBN 978-0194035620 amb sessions presencials per ZOOM.

AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% dels sessions virtuals i superar satisfactòriament els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

(a) AVALUACIÓ CONTINUADA - 70% 

 • 15% basat en l’assistència i la participació a classe, als fòrums i les discussions. 
 • 15% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
 • 20% basat en les proves al final de cada unitat.

(b) prova de síntesi - 30


 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »