« tornar

211209 - Anglès C1 Part 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell C1+ (Avançat)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 5 d’octubre al 14 de juny . De 18:00 a 20:00
Dies Dilluns
Adreça En línia
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ

Primera part d’un curs d’especialització per al perfeccionament de competències en l’idioma anglès Nivell C1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell B2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Anglès B2 Part 2 o fer una prova de nivell.

 

OBJECTIUS  

Adquirir un domini en llengua anglesa corresponent al nivell C segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües):

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions i expressar punts de vista, records, voluntats...
 • Definir termes complexos, exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Dominar els registres formal i informals fent ús del llenguatge apropiat al context.
 • Desenvolupar estratègies lectores i tècniques per tractar textos acadèmics

 

CONTINGUTS.

Gramàtica


 • Have auxiliary or main verb
 • Discourse markers: Linkers
 • Review of Past verb forms.
 • Uses of get
 • Discourse markers: Adverbs and adverbial expressions
 • Speculation and deduction
 • Adding emphasis: Inversion
 • Distancing
 • Unreal uses of past tenses
 • Verb+object+infinitive/gerund
 • Conditional sentences
 • Permission, obligation and necessity
 • Verbs of the senses
 • Gerunds and infinitives
 • Expressing future plans and arrangements
 • Ellipsis
 • Nouns: compound and possessive forms
 • Adding emphasis 2: Cleft sentences

 

Temes

 


 • Personality
 • Work
 • Family
 • Learning languages
 • Word building
 • Phrases with get
 • Conflict and warfare
 • Sounds and the human voice
 • Describing films and books
 • Expressions with time
 • Money
 • Compound adjectives
 • Phones and technology
 • Word formation: Prefixes
 • Art: Colour idioms
 • Health and medicine
 • Travel and tourism
 • Animal matters
 • Food adjectives with-y
 • Words often confused
 • Word-building: adjectives, nouns and verbs

 

 

METODOLOGIA

Llibre de text: English file Advanced 4ª Edició (ONline practice) Oxford university Press amb sessions presencials per ZOOM.

 

AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i superar satisfactòriament els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

 

(a) AVALUACIÓ CONTINUADA - 70% 

 

 • 15% basat en l’assistència i la participació a classe, als fòrums i les discussions. 
 • 15% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
 • 20% basat en les proves al final de cada unitat.

 

(b) prova de síntesi – 30%

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »