« tornar

211210 - ANGLÈS ORAL: MILLORA DE LA FLUÏDESA (B2-C1) PART 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 7 d’octubre al 26 de maig . De 18:00 a 19:40
Dies Dimecres
Adreça En línia
Total hores 50
Preu
Col·legiat250,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores250,00€
No col·legiat300,00€

DESCRIPCIÓ
Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B i C (MCERL). D’utilitat general per a gent que necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL.

 

OBJECTIUS

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
  Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions...
 • Expressar punts de vista, records, voluntats...
 • Emfatitzar i definir termes complexos.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Participar en discursos amplis, opinions...
 • Expressar punts de vista, records, voluntats...
 • Definir termes complexos.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.


CONTINGUTS
Els articles i els àudios seran elegits per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge / interès: • Advertising
 • Environment
 • Shopping
 • Weather
 • Music
 • Business
 • Accommodation
 • Health
 • Work
 • Education
 • Food
 • Sport
 • Technology

 

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:
Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i participar activament al llarg del curs.

5. AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada del progrés dels alumnes. Aquesta avaluació continuada, que té una finalitat formativa i que consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió oral i expressió oral.

 

AVALUACIÓ CONTINUADA - 100%

 • 20% basat en l’assistència i la participació activa a classe.
 • 80% basat en la nota global de les activitats tipus role-play i discussions a classe.