« tornar

23003 - Resolucions de supòsits pràctics. Llengua castellana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data per determinar. De 17:00 a 19:00
Dies divendres
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Descripció

Una part relativament nova de la fase d’oposició de l’ingrés i accés a cossos docents és la part en la qual l’opositor/a ha de resoldre un supòsit pràctic. Aquest supòsit consta de dues parts: una part més teòrica i de coneixements didàctics de l’aspirant i una altra de resolució d’un supòsit com si estiguéssim davant de l’alumnat.

En aquest curs es pretén donar informació teòrica i pràctica, eines i estratègies, que ens serveixin per resoldre aquesta part de la fase d’oposició.

Objectius

Entendre què és un supòsit pràctic i per què forma part de la fase d’oposició.

Estudiar teòricament els diferents tipus de supòsits pràctics que ens poden preguntar.

Dotar l’alumne de les estratègies i de les eines eficaces per resoldre el millor possible aquesta prova.

Aprendre a redactar, amb tècniques i recomanacions, tant la part teòrica com la part pràctica de la prova.

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, on es plantejaran els objectius de treball de la setmana.

Durant la setmana cada alumne treballarà els aspectes concrets que estigui preparant.

Entre cadascuna de les trobades també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran –segons el nombre d’alumnes– les trobades particulars.

 Activitats

Teoria didàctica sobre els supòsits pràctics i l’entorn competencial.

Proposta de diferents supòsits pràctics basats en els exemples d’anteriors convocatòries d’oposicions.

Correcció i avaluació formativa dels supòsits pràctics plantejats pels professors.

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80 % d’assistència virtual.

Lliurar les tasques demanades pel professor (el 60 % de les treballades durant el curs).

 

Temporització 

 

Setmana

Trobada telemàtica

Microsoft Teams

Divendres

17-19 h

Tasques síncrones compartides (realització amb retorn del professor)

Tasques individuals

(variarà cada setmana segons el nombre d’alumnes)

Divendres 19-20.30 h

Setmana 1

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 2

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 3

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 4

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 5

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

Setmana 6

2 hores

1,30 hores

1,30 hores

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »