« tornar

23010 - Actualització de continguts curriculars de física i química

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Aránzazu García Larrosa, Josefa Guitart Mas, Marta Simon Esteve, Víctor López Simó
Data per determinar. De 0:00 a 0:00
Dies En línia
Adreça En línia
Total hores 70
Preu
Col·legiat700,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores700,00€
No col·legiat1.050,00€

Descripció del curs

D’acord amb la Resolució de convocatòria:

La prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes d’ESO i de les competències generals i específiques de la matèria de física i química per part dels alumnes de batxillerat.

L’objectiu global del curs és, doncs, capacitar els docents per actualitzar els continguts i coneixements superiors del tema, alhora que treballar la competència didàctica de generar amb ells situacions d’aprenentatge adients a l’educació secundària

Objectius:

-       Identificar i comprendre les idees clau de física i química.

-       Treballar l’enfocament dels temes per donar una visió dels trets fonamentals, relacionar-lo amb el currículum i realitzar-ne un plantejament didàctic.

-       Desenvolupar les competències per demostrar la capacitat de l’aspirant per relacionar-lo amb el currículum vigent, i adaptar-ne el contingut teòric que pot ser de nivell universitari a un contingut i un context relacionat que tingui sentit per a l’educació secundària: en la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

-       Actualitzar els procediments de la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de les situacions d’aprenentatge.

Continguts:

-       Orientacions per a l’elaboració dels 75 temes del temari.

-       Supòsits pràctics del temari de física i química.

-       Disseny d’activitats d’aula, de laboratori i de camp.

 Metodologia:

L’estructura del curs està dissenyada per un desplegament virtual en sessions de treball de tres hores sincròniques pera  tot el grup i sessions de feedback per donar resposta personalitzada a cada docent després de cada bloc de continguts del temari.

En cada sessió sincrònica es treballa a partir de simulacions de supòsits pràctics, alternant les qüestions i els problemes que ajudin a actualitzar els coneixements del nivell amb les propostes d’aplicació en situacions d’aprenentatge a l’aula.

Cada docent haurà de resoldre les qüestions i dissenyar situacions d’aula relacionades, que seran comentades en les sessions de feedback

 Avaluació:

Assistència al menys al 80% de les sessions sincròniques, realització de les tasques proposades i participació.

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »