« tornar

23008 - Actualització de continguts curriculars de biologia i geologia

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat M. Roser Nebot Castelló, Marcel Costa Vila, Silvia Lope Pastor, Xavier Muñoz Báguena
Data per determinar. De 0:00 a 0:00
Dies tots els dies
Adreça En línia
Total hores 70
Preu
Col·legiat700,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores700,00€
No col·legiat1.050,00€

Descripció

Les finalitats globals del curs són dues. Per una banda, facilitar l’actualització dels docents en els continguts i coneixements clau del temari d’oposicions. De l’altra, aprofundir en la seva competència didàctica, de manera que puguin generar situacions d’aprenentatge per a l’educació secundària que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes d’ESO i de les competències generals i específiques de Biologia i Geologia.

Metodologia

El curs està dissenyat de manera que s’hi alternen tasques individuals amb sessions sincròniques amb tot el grup. Les tasques individuals partiran de possibles supòsits pràctics i preguntes i exercicis relacionats amb el tema proposat. Durant les sessions sincròniques es presentaran les idees científiques rellevants relacionades amb els diferents temes, es clarificaran els possibles dubtes dels participants i s’exploraran diversos recursos didàctics per treballar-les a l’aula. Derivades d’aquestes es proposaran tasques individuals basades en possibles supòsits pràctics i preguntes i exercicis relacionats.  La resolució d’aquestes tasques implicarà dissenyar situacions d’aprenentatge adaptades a diferents realitats de grup-classe. Les respostes seran comentades en les sessions de feedback i/o en la plataforma Moodle.

Objectius

-       Identificar i comprendre les idees clau de la Biologia i la Geologia

-       Orientar els principals continguts dels diferents temes per donar-ne una visió general, relacionar-los amb el currículum i realitzar-ne un plantejament didàctic competencial.

-       Desenvolupar les competències docents dels aspirants per adaptar els continguts teòrics, de nivell universitari,  relacionar-los amb el currículum vigent, i proposar un contingut i un context relacionat que tingui sentit per a l’educació secundària en la indagació i modelització de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

-       Aprofundir en els procediments de la resolució de problemes/exercicis, les  tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de les situacions d’aprenentatge útils i creatives.

Continguts

-       Orientacions per a l’elaboració dels 75 temes del temari.

-       Supòsits pràctics del temari de Biologia i Geologia.

-       Disseny d’activitats d’aula, de laboratori i de camp.

Avaluació

 Assistència almenys al 80% de les sessions sincròniques, realització de les tasques proposades i participació.

 

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »