« tornar

212204 - Teaching writing in the classroom and online

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data del 5 de març al 5 d'abril. De 0:00 a 0:00
Dies en línia
Adreça En línia
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció del curs

Curs en línia de 20 hores en llengua anglesa sobre l’expressió escrita en anglès per tal de donar eines als professors de llengua anglesa, opositors de secundària o EOI o docents de CLIL per tal de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge especialment utilitzant recursos tecnològics per a l’ensenyament en entorns virtuals o en línia.

La teoria lingüística ens servirà només com a base per analitzar i dissenyar activitats pràctiques i les seves implicacions metodològiques. A més, es donaran materials concrets per practicar l’expressió escrita en els diversos contextos educatius i amb diversos tipus de textos: cartes informals, textos argumentatius, narratius etc. També es tractarà el tema de l’avaluació de l’expressió escrita amb propostes alternatives a les més tradicionals insistint en el ús de les noves tecnologies.

Objectius

1. Estudiar les diverses teories sobre l’expressió escrita i els seus elements amb les seves implicacions didàctiques i metodològiques per tal de millorar la tasca docent.

2. Introduir els tipus d’activitats d’expressió escrita i la seva aplicació pràctica.

3. Estudiar els elements que constitueixen el procés d’expressió escrita i el seu impacte en l’ensenyament de la llengua estrangera.

4. Dissenyar diferents activitats d’expressió escrita per afavorir el procés d’ensenyament i aprenentatge i la motivació de l’alumnat prioritzant l’és de noves tecnologies, apps o recursos que permeten l’ensenyament en línia.

5. Examinar els procediments per corregir i avaluar l’expressió escrita incidint en els que afavoreixin la tasca d’ensenyament telemàtic.

 Continguts

1. La importància de l’expressió escrita a l’aula d’anglès.

2. El paper del professor en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita.

3. Diverses teories sobre l’ensenyament de l’expressió escrita.

4. Fases i elements del procés d’expressió escrita:

a) Recollida d’informació

b) Planificació

c) Redacció

d) Revisió

5. Tipus de textos escrits segons l’objectiu del text i a qui s’adreça, per exemple, text informatiu, explicatiu, persuasiu (anunciar per vendre un producte...).

6. Tipus d’activitats per a la pràctica de l’expressió escrita i exemples per utilitzar a l’aula d’anglès. L’ús de les noves tecnologies en el disseny d’activitats d’expressió escrita.

7. Avaluació i correcció de l’expressió escrita. Utilització de recursos telemàtics per a l’avaluació.

8. Bibliografia sobre el tema.

Avaluació

Els alumnes hauran de fer algunes tasques individuals sobre els materials de lectura i reflexió que es penjaran a l´espai moodle com petites ressenyes o comentaris al fòrum i si segueixen el curs amb interès i mostren una participació activa podran obtenir el certificat sense haver de fer una tasca final.

Quina serà l’aplicació pràctica a l’aula dels coneixements obtinguts? 

La reflexió teòrica i metodològica i els exemples d'activitats pràctiques del curs aniran orientats a posar a l'abast dels docents els elements bàsics per enriquir la seva pràctica pedagògica a l'aula millorant la integració de l'expressió escrita dins de la pràctica lingüística i afavorint la seva motivació personal i la de l'alumnat. Es treballaran idees d'activitats pràctiques per utilitzar o adaptar a l'ensenyament a les aules, ja sigui presencial o virtualment.

Nota: Aquest curs pot ser interessant per tenir i idees i recursos per a la preparació de les programacions didàctiques de les oposicions de secundària i Escola Oficial d’Idiomes.