« tornar

212301 - I Jornades de Didàctica de les Ciències Socials

Tipus Jornades
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Cipriano Olmos Hernández, Jordi Hinojosa Beatobe, Xavier Marin López
Data del 17 al 18 de febrer de 2021. De 16:00 a 20:00
Dies dimecres i dijous
Adreça
Total hores 15
Preu
Col·legiat35,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores35,00€
No col·legiat50,00€

 

 

Les I Jornades de Didàctica de les Ciències Socials neixen per ser un espai de reflexió al voltant de l'ensenyament i aprenentatge de la matèria per tal de facilitar al professorat eines que estimulin la curiositat i engresquin l’alumnat a analitzar i desenvolupar una mirada crítica sobre el seu entorn social i el seu moment històric, així com conèixer i comprendre el passat del qual n’és fruit.

Són, doncs, unes jornades que paren atenció a la pràctica docent i a la didàctica de l'especialitat, un espai on reflexionar sobre l'ensenyament de la matèria, on compartir recursos, nous enfocaments, eines didàctiques i projectes d'aula que poden ser-nos d'utilitat per a la nostra tasca docent. 

Les jornades, en format digital, seguiran un format dinàmic i participatiu, i inclouran aules temàtiques simultànies entre les que haureu d’escollir la que us resulti més interessant, inscrivint-vos-hi al formalitzar la vostra matrícula. Posteriorment, podreu accedir a tota l’oferta ja que les aules simultànies es gravaran per que pugueu accedir a tot el contingut de les jornades.

Una vegada us hi hagueu matriculat, us donarem pas a espais de participació, on, des d’un primer moment i abans de l’inici de les jornades, podreu exposar als ponents els vostres dubtes, àmbits d’interès i inquietuds en referència a les seves intervencions.

 

Programa

Programa en pdf

17 de febrer de 2021

 

16.45 h   Paraules de benvinguda i presentació, a càrrec d'Antoni Domènech, inspector de geografia i història del Departament, i membre de la Junta de Govern del Col·legi.

17 - 18 h “L’ensenyament de les Ciències socials; present i futur”, Joan Santacana, arqueòleg i museòleg, especialista en didàctica de la Història, i Cipriano Olmos, catedràtic d'Ensenyament secundari i formador de l'INS Palau Ausich.

18 - 20 h Aules temàtiques. 4 aules a escollir-ne 2:

De 18 a 19 h:

 — “Avaluar les ciències socials per competències”, a càrrec de Cipriano Olmos, Catedràtic d'Ensenyament Secundari, professor associat de didàctica de la UB i formador.

Potser unes de les eines en didàctica més eficients és l’avaluació. Aviat és diu que l’alumnat treballa, estudia i es nodreix de continguts propis d’una matèria en funció de com se sent avaluat.  Per al professorat, dissenyar un avaluació competencial significa donar-li oportunitats als alumnes de participar en el seu propi procés d’aprenentatge. Per a que la competència sigui activa i funcional, les pròpies activitats d’ensenyament  han de ser transmissores de mecanismes d’avaluació on les noies i els nois siguin també protagonistes.

— “Treball per projectes en l’ensenyament de la Història de l’Art”, a càrrec de Mireia Martín, professora de l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Fundació Collserola) de Barcelona  

Sovint relegada al final dels temaris de Ciències Socials, la Història de l’Art permet acostar-nos a l'antropologia, la política, l’economia, la química, la tecnologia, etc. des d’un altre punt de vista.
Al llarg de la sessió coneixerem tres projectes d’alumnes de Secundària i Batxillerat que els ha permès estudiar aquesta disciplina d’una forma més pràctica: art remakes, l’estudi dels panells d'Aby Warburg i una ruta pel Museu del Louvre vinculada al Grand Tour.
A partir d'aquestes mostres de treballs pràctics farem, entre tots, altres propostes que tothom pugui aprofitar per aplicar a les nostres aules.El projecte pretén formar a l'alumnat en la preparació prèvia a la visita d'un museu; en aquest cas es basa en una ruta pel Museu del Louvre, també vinculada al Grand Tour.

El projecte consisteix en fer art remakes, representant amb una escenografia i indumentària adequades o bé amb figures o ninots, obres icòniques de la història de l'art.El projecte parteix de l'estudi dels panells d'Aby Warburg per tal de, seguint la seva metodologia, elaborar un panell relacionant imatges significatives per a l'alumnat 

De 19 – 19.15 h descans

19.15 a 20.15 h:

 — “10 idees clau per ensenyar i aprendre història”, a càrrec de Jordi Hinojosa, Professor de Ciències Socials de l'INS Alt Penedès. 

Hi ha moments en els qual hauríem de fer una aturada. La nostra tasca diària ens dificulta reflexionar. I els arbres ens impedeixen veure el bosc. Una estona per a pensar no en una activitat per a fer a l'aula, sinó per a empoderar-nos com a docents de Ciències Socials: prendre consciència que usem la ciència, que tenim un discurs i un rol per a adonar-nos de la nostra importància en l'educació. Una estona per a valorar la necessitat de trobar les metodologies de treball que més ens ajudin a ser útils al nostre alumnat, per reivindicar la necessitat del treball en equip i xarxa. La proposta és fer una aturada per a reconèixer què hem de canviar i què hem de conservar. Perquè ni tot l’antic és bo ni tot lo nou pervers. No sortirem de la trobada amb  motxilla plena de material per l'aula, però esperem que sortim amb una major consciència del nostre rol com a professionals.

—“Ciències Socials i competència lingüística”, a càrrec de Núria Alba, Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació

Començaríem a caminar sense sabates? És possible ensenyar i aprendre ciències socials sense la llengua necessària per comunicar-nos? Sovint diem que la llengua és l’instrument principal de l’aprenentatge, però resulta difícil tenir-la en compte en el disseny de les classes de ciències socials.
En aquest taller parlarem de les dificultats que detectem en l’alumnat i veurem quines es poden resoldre integrant llengua i continguts en la nostra pràctica d’aula. Ho farem de manera participativa, compartint experiències, recursos i propostes didàctiques. Sumem talent!18 de febrer de 2021

 

De 16 a 17 h Eines per treballar les Ciències Socials a l’aula, simultanis, 3 aules a escollir-ne 1

 — “Arxius històrics, recursos didàctics”, a càrrec de Joan Soler, director de l’Arxiu històric de Terrassa 

Els arxius històrics tenen una doble missió: l'accés a la informació i a la posada en valor del patrimoni documental. De fa temps que una de les maneres que per assolir-la és a partir de recursos didàctics adreçats al públic escolar des de P3 fins als cursos de batxillerat. En aquesta sessió repassarem les principals iniciatives que s'estan duent a terme en arxius històrics de referència, posant èmfasi en tres tipologies concretes d'actuació:

a) El dossier didàctic. 

b) El taller i la visita. 

c) La gamificació.

Revisarem exemples pràctics, fórmules d'èxit i errors habituals, a fi i efecte de millorar-ne l'aproximació i el seu disseny.

— "Portem la memòria històrica a l'aula", a càrrec de Miquel Albert

Les societats democràtiques del segle XXI han assumit la memòria històrica més recent com un instrument de recuperació de dignitats personals de moltes víctimes d’actes de barbàrie, però també com a fonamentació dels valors democràtics i de respecte dels drets humans. El món educatiu està incorporant les temàtiques de memòria històrica de manera desigual però és conscient de la necessitat del seu tractament per assolir habilitats socials que justifiquin una societat més justa i solidària. El professorat es troba amb el dilema de com treballar la memòria històrica i requereix de l’ofici de l‘historiador i d’una visió crítica de les fonts, els fets històrics i les històries de vida que plantegi per aconseguir una educació més completa amb les metodologies i les eines del nostre temps.

Dinàmica: Es planteja la sessió en tres apartats:

- Una breu presentació on es situen els contextos de memòria històrica a Catalunya ( Memorial Democràtic, institucions memorialistes, associacions de victimes, . . .) i la seva confluència amb l’àmbit educatiu (estructura educativa catalana)

- Un estat de la situació actual i de propostes per fer a partir de les realitats d’aula del professorat participant

- Una mostra de possibilitats de tractament didàctic a partir de l‘experiència didàctica durant aquest darrers cursos del grup DEMD (Exili, Deportacio i Holocaust) des de la vessant de formació del professorat (cursos, seminaris, congressos, viatges, . . .) i de la vessant de treball amb alumnes a l’aula (projectes col·laboratius, recuperació d’històries locals, commemoracions, visites a espais de memòria, . . .)

— “Ciències Socials i xarxes socials", a càrrec de Xavier Marín

La proposta d'aquest taller és facilitar l'ensenyament digital de les Ciències Socials mitjançant l’ús de les xarxes socials. Emprarem eines familiars per a l’alumnat, però desconegudes entre professorat, que possibiliten la interacció digital de la matèria de ciències socials. Ens centrarem en els recursos pedagògics de la xarxa.

Dividirem la dinàmica en tres blocs, un per a cada eina:

  • Tik-Tok (coneixements)
  • Twitter (comprensió i mesura)
  • Telegram (treball cooperatiu)

Mitjançant aquestes tres plataformes desenvoluparem parts d’una unitat didàctica.

De 17 – 17.15 h descans

De 17.15 a 18.45 h Exposició de bones pràctiques i experiències d’aula:

  • 17.15 – 17.45 h “Geovivència. Les problemàtiques socials del barri a través del vídeo participatiu. Creativitat i inclusió”, a càrrec de Jordi Royo, professor de l’INS Barri Besòs de Barcelona

  • 17.45 – 18.15 h “La guerra civil a Manlleu a través d’un geolocalitzador, un cas pràctic”, a càrrec de Pere Vargas i Margarita Burgaya, docents de l’IES Casals Gràcia de Manlleu

  • 18.15 – 18.45 h “Stolpersteine: un aprenentatge-servei amb ús intensiu de tecnologia”, a càrrec de Marta Garriga, professora l’INS Agustí Serra i Fontanet de Sabadell.

    Per més informació sobre el projecte, punxa en aquest enllaç

 

De 18.45 h Cloenda i comiat

 

 


Selecciona un taller de cada bloc

« TORNAR