« tornar

212206 - VI jornades de llengua i literatura catalana. Com usem el català als centres d'ensenyament?

Tipus Jornades
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat
Data 27 i 29 d'abril de 2021. De 16:00 a 20:00
Dies dimarts i dijous
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat35,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores35,00€
No col·legiat50,00€

Descripció i objectius

Durant les jornades que celebrarem els propers dies 27 i 29 d’abril en format virtual, analitzarem l’estat de la qüestió als centres educatius anys després de la immersió lingüística i dels programes LICS i ens aproximarem a les accions que des dels centres d’ensenyament i de les aules, tant de primària com de secundària, es realitzen per a afavorir-ne l’ús i el prestigi; coneixerem diferents realitats de centre, diferents projectes lingüístics i interdisciplinaris adreçats a potenciar i millorar l’ús del català com a llengua vehicular entre el nostre alumnat.

Les jornades seran, doncs, un espai de reflexió i de trobada, on compartir recursos i eines que ens acompanyin en la nostra tasca com a docents.

 Programa

27 d'abril

16 h: Ponència i debat inaugural Ús social de la llengua catalana entre els joves i en els centres d'ensenyament”, a càrrec de Xavier Vila, sociolingüista i professor del Departament de filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i director del Centre d’Investigació Sociolingüística

10' de descans

17.15 h – 18.15 h: Aules temàtiques consecutives: 

1- Aula d'acollida de centre. Un recurs més aprofitable?, a càrrec de Flora Grané, assessora LIC a la Catalunya central.

Informes recents ens donen la dada que només un 32% del nostre alumnat parla habitualment en català. Les aules d’acollida, un dels recursos centrals per donar suport a l’alumnat nouvingut, per ensenyar la llengua catalana, per facilitar la incorporació a l’aula ordinària amb més domini de l’idioma, han estat pensades com a primer pas per a una educació inclusiva.

 2- Llengua i literatura, traspassar la quarta paret (una visió transversal amb les arts escèniques), a càrrec de Pep Paré, professor d’EASD de Vic i dramaturg.

 Pep Paré ens acostarà al treball i a la potenciació de l’ús de la llengua catalana des de l’art i en concret de les arts escèniques. Traspassarem amb ell la “quarta paret”, aquella que, en teatre, separa la representació de la realitat, i que ens permetrà valorar com, des de l’aula, fomentem l’ús de la llengua oral entre l’alumnat.

18.15 – 19.15 h: Presentació del projecte “Plans d’Educació lingüística integral”, a càrrec de Diego Sola i Garcia, Plataforma per la Llengua

Plataforma per la Llengua desenvolupa tres Plans d'Actuació Lingüística Integral en àrees o barris de determinats municipis que presenten importants dèficits lingüístics:  Barcelona, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramanet i Badalona.  Coneixerem els objectius d’aquests plans, les activitats que s’hi duen a terme i les propostes que s’hi inclouen en col·laboració amb diferents centres d’ensenyament de primària i secundària.

29 d'abril 

16 h – 17.30 h: Espai de presentació i exposició de bones pràctiques i experiències d'aula i de centre (escolliu un d'aquests dos blocs):

 Bloc 1:

  • Som expressions, CEIP Mercè Rodoreda, Barcelona

L'Escola Mercè Rodoreda està portant a terme un projecte dinamitzador de la llengua catalana com a eix principal, promovent l'oralitat i l'expressió corporal de l'alumnat i fent-ho extensible a tota la comunitat educativa i entorn. Amb els objectius de potenciar i estimular l'ús de la llengua catalana com a eina bàsica de l'expressió oral, treballar les habilitats comunicatives , la gestió de les emocions , la perspectiva de gènere i la  interculturalitat.  

  • Presentació d'experiències ARC des de CESIRE, presenta Roser Martínez    
  • Improversem; el foment de la llengua mitjançant la glosa, a càrrec de Mª Assumpta Durà i Guimerà

Improversem planteja un espai de diàleg crític profund. Ho fa a través d’un treball lingüístico-musical innovador: la glosa, o cançó improvisada, i el rap. Treballa l’expressió oral, el vocabulari i la construcció de pensament crític davant el racisme, el feixisme o la desigualtat.

  • I tu abandones o comparteixes la llengua?, a càrrec de Puri Pinto

Es tracta d'una activitat que té com a perspectiva la reconstrucció d'hàbits lingüístics socials que vetllin per la sostenibilitat de la llengua catalana, vinculant dues actituds lingüístiques diferents amb unes emocions determinades.

Bloc 2:

  • Més dies que llonganisses. Dimensió plurilingüe i multicultural a l’aula, a càrrec de Joan Bustos 

Celebrar a classe les diverses efemèrides que poblen el calendari són una excusa perfecta per encabir-hi la DPM. Per això hi donem pas al DEL, DILM, DMP, DILJ, DMR... on és fàcil de deduir que la D correspon a dia. I no ens descuidéssim el gloriós primer d’abril (AFD)!

  • Llengua catalana: punt de trobada amb altres cultures, CEIP Ferrer i Guàrdia, Barcelona, a càrrec de Clara Gonzalez Antich

El CEIP Ferrer i Guàrdia treballa pel foment de la llengua dins el centre, però pretén també potenciar aquest ús social del català fora de les aules, arribant a les famílies de l’alumnat, de procedència ben diversa. El català esdevé un punt de trobada multicultural, de comprensió i d’inclusió.

  • El català, llengua d'acollida!, bones pràctiques per a l'ESO a l'INS Lluís de Peguera de Manresa, a càrrec de Gemma Ruiz Romero

 

 15 ' de descans

 17.45 h – 19.15 h : Taula rodona, (1 h 30'). L'ús de la llengua catalana als centres d'ensenyament (primària-secundària): mesures de millora.

Punts d’exposició:

a) Com organitzem el centre: normativa i funcionament (projecte lingüístic, coordinador lingüístic...)

b) Des dels departaments didàctics com tractem la llengua (tractament integral de llengües, projectes interdisciplinaris...)

c) Aportació de propostes de millora per afavorir-ne l'ús i el prestigi.

 Hi participaran

  • Joan Fontdeglòria, cap d'estudis, INS Teresa Pàmies, Barcelona
  • Àngels Cadena, directora del CEIP Mercè Rodoreda, Barcelona
  • Joan Terrassa, coordinador lingüístic, INS Valldemossa, Bacelona

 

Amb la paricipació Pere Mayans, Cap del Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació

Moderador: Jacint Bassó

19.45 h: Paraules de cloenda