« tornar

213004 - Paisatges d'aprenentatge, gamificació, treball cooperatiu, ABPs. Vols noves idees?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mònica Castanyer Mora
Data de l'1 al 10 de juliol. De 15:00 a 16:30
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 1, 2, 3, 5, 6, 7 8 i 9 de juliol, de 15 h a 16.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia de curs:

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. 

Horari de sessions síncrones:  1, 2, 3, 5, 6, 7 8 i 9 de juliol, de 15 h a 16.30 h

 Descripció

El treball cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l'aprenentatge en termes de motivació, actitud, comprensió i reflexió. En aquest curs veurem experiències i projectes didàctics ja fets a l’aula de llengua a secundària que integren entorns virtuals a diferents nivells segons la tasca.

 Es presentaran propostes de paisatges  d’aprenentatge, el seu desenvolupament i avaluació a partir d’una metodologia basada en el treball cooperatiu i fent ús de les eines i els entorns digitals més idonis per aconseguir els objectius establerts.

Es treballarà amb eines google, entre d'altres, i recursos de Moodle (wikis, glossaris, fòrums, rúbriques, etc.) per optimitzar el treball a l’aula.

Metodologia

Es mostraran activitats didàctiques i projectes  ja treballats a l'aula. S'explicarà l'eina digital, la temporització i l’avaluació emprada. Es practicarà l'eina amb rol de professor i com a alumne per entendre'n la seva potencialitat amb minitasques proposades.

 Objectius

Conèixer recursos digitals que permetin una metodologia de treball cooperativa. Poder dissenyar una activitat d'aprenentatge en què la competència digital sigui la metodologia de treball central. Seqüenciar i temporitzar l'activitat i preparar-ne l’avaluació utilitzant rúbriques o guies d'avaluació entenent que només a través del feedback, l'alumnat pot millorar la seva producció.

Reflexionar sobre el model del professor com a transmissor d’informació versus el professor acompanyant en el procés d’aprenentatge.

 Avaluació

L'alumnat haurà de fer unes petites pràctiques de cada recurs digital mostrat amb rol d'alumne i finalment haurà de portar a terme (amb rol de professor) el disseny d'un projecte per a la seva assignatura a partir dels recursos apresos i amb la seva corresponent avaluació.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »