« tornar

213203 - Exploring ungrammaticality to consolidate grammaticality in mixed ability English classes

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Elisabet Pladevall Ballester
Data de l'1 al 10 de juliol. De 12:00 a 14:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Sessions síncrones: dies 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 12:00 a 14:00.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones: dies 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 12:00 a 14:00 h

Les 5 hores restants es faran mitjançant moodle (connexió asíncrona)

 Descripció

 Aquest curs d’estiu està adreçat a professors d’anglès de secundària i batxillerat i té l’objectiu d’explorar com es pot aplicar el mètode científic a la classe d’anglès com a llengua estrangera per tal de consolidar les competències gramaticals dels estudiants i també potenciar-ne la reflexió dins l’aula. Utilitzant mètodes d’aprenentatge inductius i tenint en compte la disparitat de nivells en una mateixa classe d’anglès, el curs parteix de la detecció dels errors, per reflexionar-hi, classificar-los, explicar-los i comparar-los amb la primera llengua dels estudiants. Durant el curs, es discutiran eines i estratègies per tal de crear tasques adaptades als diferents nivells dels estudiants que permetin explorar l’(a)gramaticalitat d’una manera interactiva i motivadora que afavoreixi l’aprenentatge a curt i llarg termini.

 Metodologia

Síncrona i asíncrona

 Continguts

-  The scientific method to explore (un)grammaticality in the EFL classroom.

-  Grammaticality and ungrammaticality in the classroom

-  Detection, classification, explanation and L1 comparison

-  Task development in mixed-ability classes

-  Resources for the EFL classroom

 Objectius

-  Identificar construccions gramaticals i agramaticals en la producció escrita en anglès d’acord amb els diferents nivells de l’alumnat.

-  Analitzar i classificar les construccions agramaticals i formular-ne una explicació.

- Establir una comparació entre l’agramaticalitat en anglès i en la primera llengua dels estudiants.

-  Crear tasques basades en construccions agramaticals per consolidar la gramaticalitat.

 Avaluació

- Participació al fòrum (Moodle)

-  Assistència a les sessions síncrones.

-  Elaboració d’una seqüència didàctica basada en els continguts del curs.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »