« tornar

213205 - Literatura catalana i perspectiva de gènere

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Adriana Nicolau Jiménez
Data de l'1 al 10 de juliol. De 11:00 a 13:00
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams) Sessions 1,2,5,6,7,8 i 9 de 11.00 a 13.00 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

 Síncron (a través de la plataforma Teams)

Sessions 1,2,5,6,7,8 i 9 de 11.00 a 13.00 h

 Descripció

En aquest curs es proposarà una lectura amb perspectiva de gènere de les obres seleccionades per a la matèria comuna de Llengua Catalana i Literatura així com per a l’assignatura Literatura Catalana de modalitat.

 Metodologia

Aquest curs es planteja com una sèrie d’exposicions guiades de continguts per part de la professora seguides de dinàmiques de discussió. Cadascuna de les sessions es dividirà en dues parts d’una hora, amb una pausa entre les dues d’un quart d’hora. La part final de cada sessió es dedicarà al debat entorn de les perspectives proposades i esbós d’estratègies didàctiques per transmetre i abordar els conceptes tractats, que es farà en petits grups (possibilitat de dividir la classe amb eina de la plataforma zoom). Aquestes sessions grupals culminaran amb un retorn a l’aula principal en què els i les portaveus de cada grup exposaran les conclusions ateses i, si s’escau, es resoldran possibles preguntes.

 Continguts

Primera sessió: Introducció

Introducció teòrica: definició de la perspectiva de gènere i com s’aplica a la literatura. En aquesta sessió és farà un succint repàs de les principals aproximacions teòriques feministes a l’impacte del gènere a la literatura així com a la seva representació. S’introduiran conceptes bàsics i es proposarà un glossari essencial per tal d’enfocar la lectura de les obres.

Segona sessió: Representació de la dona i relacions amoroses al Tirant lo Blanc / Aspectes de gènere en la poesia catalana

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos

Antologia de poesia catalana

Tercera sessió: protagonistes femenines a la novel·la catalana del segle XX

Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant

Quarta sessió: figures femenines al teatre català del segle XX

Joan Puig i Ferrater, Aigües encantades

Salvador Espriu, Antígona

Cinquena sessió: escriptores catalanes feministes

Maria Aurèlia Capmany, Feliçment, jo sóc una dona

Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol

 Objectius

L’objectiu d’aquest curs és proveir de directrius per facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en la lectura de les obres seleccionades per a les matèries de Llengua Catalana i Literatura i de Literatura Catalana de modalitat (Promoció 2020-2022). En els últims anys, cada cop s’ha fet més palesa la necessitat de transformar els actuals currículums de l’Educació Secundària Obligatòria i del batxillerat perquè incorporin una sensibilitat de gènere transversal. Aquesta transformació, que obeeix no només a raons de justícia social sinó també de qualitat de l’ensenyament, requereix de manera prioritària una formació específica del professorat. A aquest efecte, el curs de Literatura catalana i perspectiva de gènere proposa un conjunt de claus interpretatives per abordar algunes de les lectures obligatòries a les assignatures de Llengua catalana i Literatura i de Literatura catalana de modalitat. El curs partirà d’una primera sessió teòrica en la qual es revisaran les principals aportacions de la teoria literària feminista, i proposarà, al llarg de les quatre sessions següents, la interpretació d’una selecció d’obres tot partint del gènere com a variable analítica central.

 Al final del curs, el professorat assistent comptarà amb: 1) un conjunt de nocions bàsiques de la teoria literària feminista, així com amb els referents teòrics necessaris per abordar les problemàtiques i temes presents en les obres estudiades; 2) una proposta interpretativa de les obres tractades partint del gènere com a variable analítica principal; 3) una sèrie de claus de lectura i perspectives interpretatives que li permetran aplicar la perspectiva de gènere a altres obres de la literatura catalana que es puguin tractar a classe durant el curs.

 Avaluació

L’avaluació es dividirà entre la participació (50%) i el disseny grupal o individual d’una activitat docent centrada en una de les obres tractades durant el curs (50%). Les activitats proposades han d’afavorir la reflexió entorn de la presència del gènere a les obres i s’han d’acompanyar d’una breu explicació justificativa de les estratègies plantejades.

 Es requerirà una assistència mínima del 80% a les sessions síncrones i es valorarà positivament la participació activa en l’espai de debat del final de cada sessió.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »