« tornar

213300 - L'art transgessor: iconografia i iconologia de l'art desobedient

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joaquim Molina Urquizu
Data de l'1 al 10 de juliol. De 12:00 a 14:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5, 6, 7 i 9 de juliol, de 12 h a 14 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones:  1, 2, 5, 6, 7 i 9 de juliol, de 12 h a 14 h

Sessions asíncrones (a través de la plataforma Moodle)

Dia 8 de juliol: 3 hores (projecte, exercicis i activitats a Moodle)

Descripció

Anàlisi de produccions artístiques que han significat una ruptura estètica i conceptual a la seva època. Aprofundiment en el context històric i cultural per  comprendre el conflicte i la trascendència del fet artístic.

 Metodologia

Presentació i anàlisi de les obres proposades, moltes de les quals formen part del llistat de les PAU. Utilització de dinàmiques de grup a partir de la observació reflexiva, aprenentatge des de la experiència i aplicació a l'aula i a les noves formes de docència virtual.

 Continguts

Anàlisi iconogràfica de les obres escollides des del Barroc fins a l'època contemporània: La mort de la Verge de Caravaggio; les Pintures negres de Goya; El rai de la Medusa de Géricault; Dinar campestre de Manet, entre altres.

Interpretació iconològica a partir del context històric, social i cultural.

Plantejament de l'artista com a projecció social.

Construcció de claus per descobrir la significació rupturista/desafiadora de les obres proposades.

Presentació retrospectiva de l'evolució artística vista des del segle XXI.

Reflexió sobre el concepte i la funció de l'art trencador al llarg de la història.

Bibliografia i webgrafia per saber-ne més.

 Objectius

Donar a l'alumne eines per a la interpretació autònoma d'una obra d'art.

Fer conscient l'alumne de la significació rupturista de les obres treballades.

Reconèixer el valor de determinades tendències d'art enfrontades als corrents oficials en diferents moments de la història.

 Avaluació

Activitat  d'aprenentatge 1-2-4 a partir de la reflexió individual, en parella i en grup. Exercicis del cicle de Kolb a través de la experiència visual fins a la síntesi conceptual. Realització d'infografies. Aquestes activitats poden ser aplicades també a l'àmbit docent del professorat assistent.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »