« tornar

213304 - Els feliços anys 20, cent anys després. Una aproximació interdisciplinària

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Felip de Vicente Algueró
Data de l'1 al 10 de juliol. De 9:30 a 11:30
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams) Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 9.30 h a 11.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

Síncron (a través de la plataforma Teams)

Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 9.30 h a 11.30 h

 Descripció

El període entreguerres és un dels més apassionants del segle XX. El canvis polítics (totalitarismes), la crisi de l’estat liberal, les avantguardes artístiques, la crisi econòmica, els avenços científics, etc. permeten un estudi interdisciplinari.

 Metodologia

A partir de fonts històriques, textos, imatges, gràfics i estadístiques es farà un estudi de l'època, prioritzant el desenvolupament de competències específiques de les ciències socials.

 Continguts

L’impacte de la Primera Guerra Mundial. La crisi de les democràcies. El sorgiment dels totalitarismes. Filosofia, literatura i art d’entreguerres. La generació del 14 i el noucentisme. La crisi econòmica i la depressió. Els camins cap a una nova guerra mundial.

 Objectius

Un millor coneixement de l'època d'entreguerres. Establir relacions entre la història i la resta de les ciències socials. Treballar competències procedimentals com l’anàlisi de textos o la interpretació de gràfics i mapes, i altres competències transversals útils per a l'aula.

 Avaluació

Participació activa

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »