« tornar

213407 - Projecte Ciències 12-15: experiments, diàlegs, raonaments, competències... i emocions!

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i matemàtiques
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Concepción Calvo Lomero, Gemma Garcia Caceres, Joan Aliberas Maymi, Josefa Guitart Mas, Josep Lluís Estaña Viver, Mercè Guerrero Sala, Mercè Izquierdo Aymerich, Tomàs Luis Aguilera Juan
Data de l'1 al 10 de juliol. De 9:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones: 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol, de 9 a 12 h.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones: dies 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol, de 9 a 12 h.

 Descripció

Presentem un projecte curricular per a l’ESO fonamentat en aportacions de la recerca en didàctica de les ciències. Està pensat per activar les emocions i el sentit comú dels alumnes i així estimular l'aprenentatge de les ciències i la motivació intrínseca.

 Metodologia

A part de la presentació del curs i dels debats finals, a cada sessió presentarem dues unitats del projecte i les discutirem. Es complementaran amb aspectes didàctics transversals (treball cooperatiu, projectes, modelització, avaluació...). També hi haurà temps de treball personal per anar elaborant una tasca individual.

 Continguts

Presentarem la proposta curricular del projecte “Competències de pensament científic per a l’ESO” que abreviadament anomenem “Ciències 12-15”. Cobreix de primer a tercer i consta de 9 unitats, que estaran a l’abast dels assistents. En destacarem els principis que l’estructuren:

-Mostrarem com posem a l’abast de l’alumnat la modelització de situacions contextualitzades i el seu funcionament cognitiu i emocional.

-Subratllarem l’aposta per fer dialogar les diferents disciplines científiques (transdisciplinarietat) per construir amb l’alumnat una comprensió integrada del món, i potenciant el treball conjunt, tan enriquidor, dels professors de diverses disciplines.

-Posarem exemples de com treballem competencialment la construcció dels grans models científics escolars, la introducció progressiva dels llenguatges científics, la realització d’observacions i experiments, la utilització d’instruments, l’organització de l’aula, les discussions basades en arguments i alguns debats sobre temes d’interès científic i social.

-Donarem exemples d’activitats competencials que permeten avaluar el progrés de l’alumnat.

-Evidenciarem la compatibilitat d’aquest material amb el treball per projectes mentre assegurem els aprenentatges bàsics de les ciències.

 Objectius

-Conèixer un projecte didàctic de “ciència per a tothom” amb el qual, a l’aula o al laboratori, s’experimenta, es discuteix, s’argumenta, s’introdueixen llenguatges científics, etc., en definitiva, es du a terme activitat científica amb sentit per als alumnes.

-Adonar-se de la complexitat del procés de modelització, inclòs el paper que hi tenen les emocions, i de com el professorat pot ajudar de forma efectiva l'alumnat en aquest procés.

-Portar, si ho volen, el projecte a les seves classes, ja que és obert, compta amb el suport del Departament d’Ensenyament i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el volem enriquir a partir de la seva aplicació en els centres i de l’avaluació dels resultats que s’hi obtenen.

 Avaluació

Es tindrà en compte tant la participació en els debats com la realització de les tasques.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »