« tornar

213400 - Ensenyar química a l’ESO mitjançant la contextualització, la indagació i la modelització

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i matemàtiques
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Aureli Caamaño Ros
Data de l'1 al 10 dejuliol. De 10:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones:1, 2, 5, 6, 7 de juliol de 10 a 12 h.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5, 6, 7 de juliol de 10 a 12 h. 

Descripció

El curs aborda les pràctiques científiques de la indagació, la modelització i l’argumentació com a competències científiques del currículum i com a mètode d’ensenyament de la química. L’objectiu és aprendre a elaborar activitats d’ensenyament-aprenentatge per a la química de l’ESO de caràcter indagatiu i modelitzador.

 Metodologia

Presentació de les idees essencials sobre la indagació, la modelització i l’argumentació il·lustrades a través d’exemples d’activitats i seqüències didàctiques del currículum de química de l’ESO. El professorat assistent elaborarà activitats d’indagació i modelització, discussió grupal i revisió de les activitats dissenyades amb l’orientació del professor del curs.

Continguts

1. Les tres dimensions de l’ensenyament de la química: conceptes químics, pràctiques científiques (indagació, modelització i argumentació) i relacions química-societat-medi ambient. Relació entre indagació i modelització

2. L’estructura conceptual de la química. Models i teories. Nivells de conceptualització: macroscòpic i submicroscòpic. Formes de representació dels models: verbal, gràfic, simbòlic. La importància del llenguatge

3. Ensenyar química mitjançant la indagació. Etapes d’una indagació. Com dissenyar i portar a terme activitats indagatives?

4. Ensenyar química mitjançant la modelització. Fases del procés de modelització. Com dissenyar i portar a terme activitats de modelització? Criteris per a la progressió dels models al llarg de l’ESO

5. L’argumentació en l’avaluació dels models i en els debats sobre problemes sociocientífics

6. Contextos rellevants per estructurar les seqüències didàctiques. El paper fonamental de les qüestions guia

 Objectius

L’objectiu del curs és aprendre a elaborar activitats d’ensenyament-aprenentatge per a la química de l’ESO basades en la indagació, la modelització i l’argumentació.

 Avaluació

L’avaluació es farà a partir de les tasques d’elaboració d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que portarà a terme el professorat assistent.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »