« tornar

213902 - Connectem l’escriptura amb les emocions

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Conxita Tarruell Llonch
Data de l'1 al 10 de juliol (connexions síncrones els dies 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol). De 11:00 a 14:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones: 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 11 h a 14.00 h
Adreça Én línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

El curs durarà cinc dies (5, 6, 7, 8 i 9 de juliol),  i combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones de 11h a 11.30h i de 13h a 14h. Durant la pausa d'11.30 a 13 h, l'alumnat visualitzarà unes gravacions i practicarà exercicis físics i d'escriptura, per poder compartir després experiències, de 13 a 14 h.

Descripció

Curs pràctic per connectar amb les emocions per mitjà de l'escriptura i aprendre a entendre com els fets del passat afecten el present i futur. L’escriptura pot ser un viatge interior molt útil per a docents i alumnes. Ajudar a descobrir el gust d’escriure com a eina que connecta amb l’univers de les emocions i la creativitat.

 Metodologia

El curs conté, a part de les sessions de connexió per videoconferència, 10 vídeos de teoria i 5 vídeos d’exercicis físics i mentals, als quals s’accedeix a través d’un link privat de youtube. També cal respondre un qüestionari online al final (google docs).

Continguts

 Potenciar el gust per l’escriptura a l’escola

Experimentar amb la paraula escrita per fer un viatge interior

Reconèixer les emocions i com es vehiculen a través de l’escriptura

Trobar eines per treballar l’escriptura a l’escola

Fer exercicis físics per potenciar l’escriptura dels nostres alumnes a l’aula

Expressar les emocions per mitjà de les paraules

Viure de forma pràctica el gust per l’escriptura

Els docents podran acompanyar els alumnes amb aquest treball d'interiorització, en què es potencia l'hàbit d'escriure en relació amb l'expressió des del sentiment.

Objectius

Tenir més eines per potenciar l'escriptura a l'aula mitjançant exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar la pedagogia de la interioritat. Prendre consciència que el fet d’escriure amb regularitat permet donar nom a les pròpies emocions i a les dels nostres alumnes.

Avaluació

Practicarem i experimentarem per a descobrir l'escriptura i desenvolupar el món interior. Farem exercicis de respiració, relaxació i moviment en una invitació a fer un viatge interior i connectar amb les emocions. A través de l’escriptura i altres tècniques d’exercicis físics i mentals, que apel·len a l’atenció i la concentració, la respiració i el moviment, aprendrem a contactar subtilment amb el nostre ésser més íntim. Al final els participants respondran un qüestionari del curs.