« tornar

213903 - Lideratge pedagògic de l'equip humà - Modalitat classes virtuals (online)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Maribel Salvador Alcaraz
Data de l'1 al 10 de juliol. De 12:00 a 14:00
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams) Horari de sessions síncrones: Del 2, 5, 6, 7 i 8 de juliol, de 12 h a 14 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Síncron (a través de la plataforma Teams)

Horari de sessions síncrones: Del 2, 5, 6, 7 i 8 de juliol, de 12 h a 14 h

 Descripció

L’acció formativa està orientada a facilitar eines d’autolideratge personal i lideratge pedagògic per a directors i directores i caps d’estudi de centres de primària i secundària. Liderar vol dir aprendre a canviar estats emocionals per influir en les persones de l’equip, però també implica primer ser conscient dels propis i saber gestionar-los. El curs també ofereix eines per tal de manegar les emocions i la gestió de l'incertesa dels docents, alumnat i famílies en temps de covid-19.

 Metodologia

La metodologia del curs preveu que es faci en format presencial, però, atesa la situació actual, es tracta de combinar les estratègies metodològiques de la formació presencial amb una formació virtual.En aquest sentit, hi haurà explicacions teòriques de la docen i debats interactius amb els participants per videoconferència.Els exercicis individuals i grupals de l’aula s’han transformat en activitats de reflexió i continuarem en l'anàlisi de casos pedagògics reals.

La plataforma Moodle i el correu electrònic seran eines complementàries al debat en les classes presencials.

Es pretén que el curs sigui experiencial i inspiri els participants a reflexionar i  actuar en la seva feina habitual.

 Continguts

1. Definir els objectius: comença el repte

•  Aprendre a definir objectius és el primer pas

• Elevator pitch (micropresentació) o la verbalització dels objectius

•  Autoconsciència dels objectius de l’equip pedagògic

•  Educar és “conduir des de dins cap a fora”

2. Autoconeixement

• Per anar davant l’equip i liderar cal veure-hi més enllà

• Generositat: has de donar molt més del que esperes rebre

• Sentir, pensar i actuar amb coherència

• Intel·ligència emocional

• Gestió de la incertesa en temps de pandèmia: del claustre a l'aula, sense oblidar les famílies

3. Lideratge emocional

• Emoció, creences i comunicació

• Intel·ligència inter i intrapersonal

• Convèncer per la raó, mobilitzar per l’emoció a l’equip

• Gestionar les emocions des de l'assertivitat

• Saber comunicar les crítiques constructives a l’equip

4. Negociar per avançar

• Organització, planificació, gestió, canvis i presa de decisions

• Crear un clima òptim per a la implicació pedagògica

• Gestionar els conflictes

• Treballar en equip implica negociar

 Objectius

•  Desenvolupar eines d’autolideratge dins l’àmbit pedagògic.

•  Conèixer i desenvolupar les habilitats personals i professionals com a líder pedagògic d’un centre de primària o secundària: gestionar persones des de la intel·ligència emocional.

•  Aprendre a canviar estats emocionals d’un mateix i de l’equip.

•  Saber gestionar la incertesa en temps de pandèmia: docents, alumnat i famílies.

•  Influir en les emocions i les accions del nostre equip humà: de la implicació a l’autogestió.

•  Gestionar el lideratge pedagògic dins l’escola o institut gràcies a l’assertivitat.

 Avaluació

Les activitats i els instruments d’avaluació per aquest nou format de curs seran:

- Treball individual mitjançant l’elaboració d’exercicis de reflexió per compartir posteriorment amb el grup.

- Workouts proposats per la docent amb l’objectiu de “provocar entusiasme”: generar emocions des de la corporalitat, el moviment i l’enfocament.

- Anàlisi de casos pràctics de situacions reals i inventades, mitjançant exercicis de reflexió per compartir de manera síncrona en les videoconferències.

- Debats interactius, amb la modalitat de videoconferència, sobre els continguts del curs per tal d'oferir eines de gestió emocional que es puguin utilitzar en els respectius centres educatius o centres de treball dels participants.

- Compartir eines de gestió dels conflictes i donar pautes per negociar amb l'equip pedagògic, gràcies al debat de situacions reals.

- Retorns online, a través de la plataforma Moodle, dels exercicis individuals proposats.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »