« tornar

213700 - Use of ICT in Support of Language Teaching and Learning

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jackie Robbins, Joseph Hopkins
Data de l'1 al 10 de juliol. De 10:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones: 5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 10 h a12 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones: 5, 6, 7, 8 i 9  de juliol de 10 h a12 h

 Descripció

Aquest taller proporciona formació per aplicar principis pedagògics en l’ensenyament de llengües amb tecnologia síncrona i asíncrona, i promou l’ús efectiu d’eines TIC d'accés obert per a l’aprenentatge de qualitat d’idiomes.

 Metodologia

El model del taller que es proposa s’ha desenvolupat per mitjà dels següents projectes finançats pel Centre Europeu de Llengües Modernes (ECML) del Consell d’Europa:

-DOTS (Developing Online Teaching Skills, 2008-2011)

-MoreDOTS (2012-2015)

-ICT-REV (2016-2023)

Del 2008 ençà, i en el marc d'aquests tres projectes, s’han fet més de seixanta tallers en 29 països europeus a més de mil educadors d’idiomes. L’últim projecte, ICT-REV, està coordinat per Joseph Hopkins. Jackie Robbins actua com a membre actiu de l’equip.

El taller tindrà un enfocament eminentment pràctic orientat a fer palès que la combinació efectiva dels principis pedagògics adequats amb la tecnologia és crucial per crear activitats d’aprenentatge d’idiomes síncrones i asíncrones amb èxit. L’eina de referència clau és l'ECML Inventory of ICT tools and open educational resources (www.ecml.at/ict-rev).

Continguts

Dijous, 1 de juliol (10:00-12:00)
Primera sessió síncrona 


-Introducció
-Debat: la implementació de les TIC a la docència en el vostre context
-Activitats docents que han tingut èxit


Divendres, 2 de juliol  (10:00-12:00)
Segona sessió  síncrona 


-Activitats docents que necessiten millores
-Principis pedagògics
-Presentació de l’ECML Inventory of ICT tools and open educational resources
-Exploració de l’Inventory


Dilluns, 5 de juliol 
Activitat asíncrona (2,5 hores)Dimarts, 6 de juliol  (10:00-12:00)
Tercera sessió  síncrona 


-Relació dels docents amb la tecnologia
-Google Apps: Learning to Drive
-Eines per practicar i avaluar les competències orals


Dimecres, 7 de juliol  (10:00-12:00)
Quarta sessió síncrona 


 -Definició d’objectius d’aprenentatge  

-Disseny d’activitats docents en grups


Dijous, 8 de juliol
Activitat asíncrona (2,5 hores)Divendres, 9 de juliol  (10:00-12:00)
Cinquena sessió síncrona 


-Presentació de les activitats docents i comentaris
-Pla personal de desenvolupament

 Objectius

L'objectiu d'aquesta iniciativa és assessorar mestres, professors i formadors implicats en l’ensenyament d’idiomes, i donar-los a conèixer activitats i materials formatius, així com altres recursos del lloc web.

Concretament, el taller està pensat per ajudar el professorat a 1) desenvolupar un conjunt d’habilitats necessàries per treballar aquests recursos autònomament en el context professional, 2) prendre consciència de les pròpies necessitats en termes de desenvolupament professional continu, i 3) mostrar formes diferents d’aconseguir aquest desenvolupament de manera autodirigida.

 Avaluació

L’avaluació es basarà en tres aspectes: 1) la participació (20%), 2) el disseny, individualment o en grup, d’una activitat docent digital que faci servir recursos presentats en el curs (70%), i 3) l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional continu (10%). Els participants hauran d’assistir a un mínim del 80% de les sessions síncrones i hauran de participar activament en totes les activitats síncrones i asíncrones.

 Per a l’activitat docent, els participants dissenyaran una unitat didàctica que incorpori diverses aplicacions digitals. Aquestes podrien provenir de l’ECML Inventory of ICT Tools and Open Educational Resources, o bé d’eines que hagin compartit entre si els altres participants del curs. La unitat didàctica es valorarà sobre aquests aspectes: adequació al context educatiu (edat dels alumnes, nivell, etc.), definició i adequació dels objectius d’aprenentatge, adequació de les aplicacions digitals seleccionades per tal d’assolir aquests objectius, la claredat de les instruccions per a cada fase de la unitat, la definició dels indicadors d’èxit i la identificació proactiva de possibles reptes/problemes i possibles maneres per solucionar-los.

Al final del curs, els participants reflexionaran sobre el futur del seu desenvolupament personal pel que fa a la utilització de la tecnologia en la docència. A continuació, elaboraran un pla individualitzat mitjançant una plantilla desenvolupada en el projecte ICT-REV. Aquest pla s’avaluarà en termes de la coherència entre la reflexió duta a terme i la concreció d’accions específiques proposades de cara al futur.

 Observacions: Llengua del taller: anglès

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »