« tornar

213703 - Tecnologies digitals i aprenentatge I

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat David Casacuberta Sevilla, Ferran Adell Espanyol
Data de l'1 al 10 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies Curs asíncron. Connexió mitjançant moodle en horari lliure.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Asícron (a través de la plataforma Moodle)

 Descripció

En aquest curs plantejarem les qüestions més importants per a la planificació i el desenvolupament d’estratègies digitals que permetin la consecució d’objectius pedagògics amb el suport de la tecnologia actual.

Per a això definirem i implementarem les fases necessàries per garantir l’èxit d’un entorn d’e-learning, però també per a l’ús d’eines digitals com a suport en qualsevol procés docent estàndard.

La planificació pedagògica com a eina essencial per prioritzar la pedagogia enfront de la tecnologia; la planificació digital com a procés clau per a l’eficiència en el desenvolupament, que asseguri un estalvi en temps i recursos a partir de la selecció de les eines adequades, i l’execució d’aquests entorns d’aprenentatge digitals per garantir l’èxit dels objectius pedagògics prèviament definits.

ÍNDEX

PRIMERA PART. PLANIFICACIÓ PEDAGÒGICA D'UN PROJECTE DIGITAL

1. Context

1.1 La importància del context social (accés a les TIC) i pedagògic en què treballem: adaptació

1.2 Context pedagògic en el qual hem treballem: ve definit pel centre? Tenim un pla docent marcat a priori? Treballem amb unes competències de referència, però amb llibertat? etc.

2. Planificació pedagògica

2.1 Com hem de crear un pla pedagògic pensat per a un entorn digital?

2.2 Què ha de tenir un pla pedagògic per a un entorn digital? Quines són les diferències més importants?

2.3 Definició del repte general

2.4 Adaptació i definició dels objectius d'aprenentatge

2.5 Jerarquització i estructuració dels continguts docents

SEGONA PART. PLANIFICACIÓ DIGITAL D'UN PROJECTE EDUCATIU

3. Planificació digital pedagògica

3.1 Anàlisi de l'ecosistema tecnològic disponible i accessible.

3.2 Definició del model de relació docent-continguts-alumnes. Quin és el marc tecnològic de referència que volem usar?

3.3 Elecció del nucli digital i de les eines bàsiques per al desenvolupament del projecte pedagògic digital

3.4 Implementació i configuració bàsica d'un CMS (Content Manager System) per a la tasca docent

TERCERA PART. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE: PREPARACIÓ I DESENVOLUPAMENT

4. Implementació del projecte: com transformar el pla pedagògic inicial, d’acord amb l’estratègia digital definida, en un entorn pràctic i útil per a la educació.

4.1 Creació de continguts digitals

4.2 Publicació de continguts

QUARTA PART. EXECUCIÓ DEL PROJECTE: REALITZACIÓ I AVALUACIÓ

5. Execució del projecte educatiu

5.2 Gestió del grup: creació d'usuaris i gestió d'accés en un entorn CMS

5.3 Interacció amb els estudiants: eines digitals per a la comunicació educativa docent-alumne-grup; com establim la comunicació amb els alumnes?

6. Avaluació

6.1 Tipus de mètodes d'avaluació educativa ideals per a l'educació en entorns digitals.

AVALUACIÓ

L’avaluació consistirà a fer un projecte educatiu digital, que es treballarà, de manera individualitzada o en petits grups, al llarg de les sessions del curs. Cada inscrit podrà fer, si ho creu oportú, el projecte avaluable en relació amb les necessitats de les aules del centre en el qual imparteix docència.

Aquest projecte consistirà en l’aplicació teòrica i pràctica de les fases necessàries per al desenvolupament i la implementació d’un projecte pedagògic digital.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »