« tornar

213011 - L'àmbit matemàtic, científic i tecnològic. La metodologia MaCiTec

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mikel Martín Relancio
Data del 10 al 20 de juliol. De 9:00 a 11:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol, de 9 h a 11 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol, de 9 h a 11 h

 Descripció

El plantejament és compartir l’experiència del Col·legi Llor de Sant Boi que implementa les matèries de matemàtiques, ciències i tecnologia en un únic àmbit. S'explicaran tots els canvis que ha suposat pel que fa a estructura d'espais, d'equips, de metodologia, d'avaluació, de recollida de dades, d'eines de seguiment, de rols del professorat, de treball cooperatiu, de l’esforç que ha suportat la metodologia durant el confinament. I es treballarà en l'aplicació d'uns fonaments matemàtics i científicotecnològics en tres reptes plantejats.

 Metodologia

La idea és compartir un canvi metodològic en l'àmbit matemàtic, científic i tecnològic als tres primers cursos de l'ESO. Ho farem en sessions que explicaran l'experiència i es deixaran espais de participació i reflexió al final de cada classe. Hi haurà tres propostes d'activitats en línia amb els continguts del curs i amb la idea que els assistents en puguin treure un profit personal i per als centres on treballen.

 Continguts

El projecte MaCiTec. Presentació i fases per implementar-lo

Estructures d'equips de professorat, horaris i espais

Els fonaments i els reptes

El treball per nivells

Els equips de treball cooperatiu

La metodologia (Aprenentatge basat en projectes) i els nous rols del professorat i alumnat. Neurociència en el MaCiTec

L’avaluació

Els mecanismes d'agenda, de regulació i de seguiment. L’aula, el tauler i el quadern de treball

Les eines de registre compartides. Els fulls de càlcul google, clickedu

Avaluació de les activitats

 Objectius

Conèixer una experiència testada del funcionament de l'àmbit matemàtic, científic i tecnològic.

Analitzar les valoracions de l'alumnat, famílies i professorat participant de l'experiència.

Descobrir les fases del projecte.

Conèixer l'estructura d'espais, d'horaris i d'equips per integrar la versatilitat del projecte.

Definir els fonaments i els reptes associats.

Definir els espais de treball en grup i individual, les formacions i els nous rols de l'alumnat i del professorat.

Conèixer mecanismes de seguiment, d'agenda, d'auto i coavaluació i de regulació del propi aprenentatge.

Redefinir l'avaluació en tot el seu conjunt.

Conèixer eines de registre dels ítems avaluatius.

Visualitzar exemples que integrin activitats i veure com avaluar-les.

Iniciar la primera fase del projecte com a tasca.

Dissenyar activitats amb metodologia productiva i les seves rúbriques avaluatives.

Practicar amb eines de registre avaluatives.

 Avaluació

 Assistència. Lliurament de les activitats que s’aniran proposant.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »