« tornar

213210 - Ensenyar llengua en el segle XXI: ús d’eines i tecnologia a classe

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Núria Bel Rafecas
Data del 10 al 20 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams) Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol, de 8.30 h a 11.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

 Síncron (a través de la plataforma Teams)

 Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14, 15 i 16 de juliol, de 8.30 h a 11.30 h

 Descripció

Es proposa conèixer l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en l'estudi lingüístic i convertir-los en la base d'exercicis pràctics per fomentar l'interès dels alumnes a investigar, desenvolupar i resoldre problemes lingüístics amb mètodes empírics.

 Metodologia

En el curs es combinen la introducció de continguts amb vídeos i espais de seminari, en què discutirem conjuntament la solució d’exercicis per als alumnes per tal de dur a la pràctica els conceptes lingüístics. Els seminaris es faran mitjançant videoconferència i hi haurà un fòrum per compartir de forma asincrònica preguntes i explicacions.

 Continguts

Juntament amb l'ús de les eines informàtiques de suport a l'estudi lingüístic, es presenta la tecnologia d’intel·ligència artificial en què estan basades i l'aplicació dels conceptes lingüístics en diversos camps, com ara l'ensenyament de llengües, la correcció i edició de textos, la recollida, explotació i consulta de textos digitals, els assistents virtuals i l'anàlisi del discurs. Els continguts s’estructuren en les següents unitats docents:

. UD1: Nocions molt bàsiques d'informàtica per usar les tecnologies d’IA. Sistemes operatius, programes, aplicacions i interfícies d’usuari. Programari i llenguatges de programació. Compatibilitat i interoperabilitat

. UD2: Representació informàtica de la informació textual. Codificació binària de caràcters i estandardització de la representació (ASCII, ISO, UTF, UNICODE, etc.). Formats i conversió de formats. Llenguatges de marques, visualització i codificació (html, xml, etc.)

. UD3: Processament informàtic de la informació.  Programes de condició/acció. Programació d’expressions regulars per a correctors gramaticals i aprenentatge de llengües assistit per ordinador

. UD4. Tecnologies d’IA i les seves aplicacions: xat, bots i assistents virtuals, traducció automàtica, anàlisi de sentiment i mineria d'opinió de textos, classificació de documents

. UD5: Eines per a la recollida, explotació i consulta de textos digitals.  Eines de consulta de corpus lingüístics monolingües i paral·lels. Consulta complexa de corpus anotats. Eines per a la manipulació i visualització de la informació extreta de corpus de textos digitals

 Objectius

• Identificar el paper del coneixement lingüístic en el disseny de programes i eines, i saber usar eines d'anotació d'informació lingüística.

• Conèixer les funcionalitats d'aplicacions conegudes, com ara la correcció gramatical de textos, assistents virtuals, aprenentatge de llengües assistit per ordinador, anàlisi d'opinió de textos.

• Executar eficientment consultes per a l’explotació de corpus de referència  (IEC, RAE, etc.) utilitzant informació lingüística en els textos anotats.

 Avaluació

Els exercicis que els participants hauran de fer dins i fora de classe estan pensats perquè l'estudiant pugui autoavaluar-se mirant els resultats.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »