« tornar

213211 - Literatura i violència masclista: una mirada sobre textos contemporanis

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Adriana Nicolau Jiménez , Montserrat Gatell
Data del 10 al 20 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams)
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Síncron (a través de la plataforma Teams)

Horari de sessions síncrones: A concretar

 Descripció

Es proposa l’aplicació de les estratègies narratives en l’anàlisi de les representacions literàries de la violència masclista. A partir del text literari, es donaran eines per identificar i interpretar els elements propis d’aquesta violència.

 Metodologia

El curs es planteja amb una metodologia que combina les exposicions de la professora quant a les referències teòriques, l’estudi de les anàlisis sobre textos literaris, la lectura de fragments de les novel·les del corpus i la posada en comú d’idees, reflexions i opinions. Cadascuna de les sessions es dividirà en dues parts d’una hora i vint minuts, amb una pausa entre les dues de quinze minuts.

 Continguts

Primera sessió

 Introducció dels diferents escenaris acadèmics i conceptes teòrics entorn de la perspectiva de gènere i la violència masclista. Informació sobre el marc jurídic de la violència contra les dones (definició, classificació i identificació de la violència masclista, lleis que intervenen en aquesta identificació i que legislen sobre aquesta violència, la consideració de xacra social, etc.).

També s’hi explicarà l’enfocament doble del curs: el relatiu als conceptes relacionats amb la violència contra les dones i el propi dels estudis literaris.

Segona sessió

Violència simbòlica, física i psicològica al Pallars de Maria Barbal. Maria Barbal: Càmfora

Tercera sessió

La visió global de la violència i la neutralització escènica de la força. Angélica Liddell: La casa de la fuerza

Quarta sessió

L'escriptura com a acte subversiu contra la violència. Nell Leyshon: Color de llet

Cinquena sessió

Polifonia de veus i entrecreuament de violències. Fernanda Melchor: Temporada de huracanes

Objectius

L’objectiu del curs és proveir de directrius i estratègies per a l’anàlisi de les representacions literàries de la violència masclista. Es fa una incursió en narratives que, a través de la ficció, s’ocupen tant de la violència implícita com l’explícita al voltant de les figures femenines per fer-ne una anàlisi literària i hermenèutica.

Partim de la constatació que la violència masclista és un fenomen social i cultural que cal resoldre amb urgència. Aquesta violència requereix un abordatge multidisciplinari i transversal que tingui en compte la perpetuació dels estereotips de gènere, la subordinació de les dones, la invisibilitat de l’acció femenina, el miratge de la igualtat, etc. Alguns àmbits del coneixement ja visibilitzen aquesta xacra que esclavitza milions de dones arreu. La literatura no en queda al marge.

Aquest curs planteja l'estudi de les obres literàries com a eina de transformació de l'imaginari col·lectiu a través del coneixement de les històries de diversos models de dona. De quina manera la literatura ha naturalitzat o denunciat la violència envers les dones? A través de quins processos de narrativització ha ficcionalitzat les històries de les dones víctimes? Com ens mostra la literatura aquesta violència sistèmica en diferents contextos històrics, temporals i espacials?

Es pretén oferir eines als docents per analitzar obres literàries amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del pensament crític de l’alumnat alhora que es reforça la idea que, amb la incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la representació literària de la violència contra les dones, es contribueix a la sensibilització i la detecció d’aquest tipus de violència.

Avaluació

L’avaluació es dividirà entre la participació (50%) i el disseny grupal o individual d’una activitat relacionada amb els continguts del curs i una lectura apropiada per a l’alumnat de secundària, sigui o no una lectura obligatòria (50%). Així mateix, al llarg de les sessions els assistents elaboraran un llistat de novel·les amb diferents propostes per a la seva lectura incorporant-hi la perspectiva de gènere i l’anàlisi de la violència contra les dones. La participació en la confecció d’aquest material també podrà ser objecte d’avaluació.

Es requerirà una assistència mínima del 80% a les sessions síncrones i es valorarà positivament la participació activa als espais de debat de cada sessió.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »