« tornar

213212 - El batxillerat i les PAU en Llengua castellana i literatura

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data del 10 al 20 de juliol. De 9:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14 i 15 de juliol de 9 h a 12h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia:

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: 12, 13, 14 i 15 de juliol de 9 h a 12h

 Descripció

Es tracta d'una revisió dels continguts específics del currículum de batxillerat en llengua castellana i literatura en relació amb la preparació de les proves de les PAU. El curs connecta la docència amb aspectes concrets de les PAU per preparar aquesta prova externa de l'alumnat. Se'n repassen les parts, les lectures i la reflexió lingüística.

 Metodologia

D'una banda,el professorat presentarà els continguts i hi haurà una pràctica a cada sessió sobre models anteriors.

        ◦ La plataforma per a les sessions virtuals serà el Meet segons el codi i/o enllaç que es faciliti.

        ◦ A cada sessió es proposaran tasques de participació, elaboració i/o reflexió sobre els continguts i les condicions de les PAU de llengua castellana i literatura.

 Continguts

◦ Currículum de batxillerat i PAU

        ◦ La comprensió lectora al batxillerat

        ◦ Les lectures prescriptives del curs 2020-2021

        ◦ L'expressió escrita. Tipus de textos: estructura i pautes de correcció

        ◦ La reflexió gramatical: els parells mínims, la gramàtica inversa, el glossari i la qüestió sobre oracions subordinades

 Objectius

◦ Conèixer els continguts essencials del currículum de batxillerat dins de les PAU.

        ◦ Identificar les condicions concretes de la prova (parts, puntuació, correcció i valoracions).

        ◦ Practicar les diverses seccions de la prova:

            ▪ Comprensió lectora

            ▪ Qüestions sobre les lectures prescriptives

            ▪ Expressió escrita

            ▪ Reflexió lingüística

          ◦ Conèixer les lectures prescriptives del curs

         ◦ Conèixer el glossari gramatical

 Avaluació

Dos exercicis pràctics sobre els dos blocs que expliquen els professors (expressió escrita i reflexió lingüística; i comprensió lectora i lectures prescriptives). S'hauran de lliurar al professorat.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »