« tornar

213906 - Prevenció i gestió dels conflictes als centres d'ensenyament

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Núria Solé Sanosa
Data del 10 al 20 de juliol. De 16:00 a 17:30
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 12, 14, 15 i 19 de juliol, de 16 a 17.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 17.30 h

Descripció

Analitzar i treballar les situacions conflictives que els docents es troben en el dia a dia. Entendre el perquè dels conflictes, i treballar les eines per afrontar-los.

Metodologia

A partir d'una documentació, treballar-la amb casos pràctics i comentar-los conjuntament.  Per això és necessari fer algunes sessions virtuals.

Continguts

•  Anàlisi del conflicte: què és un conflicte, quines en són les causes o motius, els tipus i fases.

• Actituds davant dels conflictes: com reaccionem? Com ho hauríem de fer?

• Escolta activa: la importància de saber escoltar i com s'ha de fer

•  Empatia: que és. Que hem de fer per poder ser empàtics?

• L'assertivitat. Concepte, diferències entre l'assertivitat i el comportament agressiu i passiu

• La gestió del conflicte a través de la mediació. El procés de mediació, fases i models

 Objectius

•  Saber prevenir situacions conflictives.

• Saber detectar els motius i les causes dels conflictes.

• Saber desescalar un conflicte.

• Saber transformar situacions conflictives per afavorir la convivència en les aules.

• Saber i entendre la importància de l’actitud d’un mateix per gestionar els conflictes.

 Avaluació

Per tal de valorar si s'han aconseguit els objectius, es farà un cas pràctic per escrit i els alumnes hauran de respondre a quatre peguntes que es plantejaran a partir dels conceptes i habilitats treballades. Així mateix, per saber si van superant els continguts, hi haurà una activitat al final de cada unitat. Per superar el curs cal haver fet totes les activitats de manera satisfactòria.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »