« tornar

213908 - L'atenció a la diversitat: detecció i recursos per atendre-la

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Anna Soms
Data del 10 al 20 de juliol. De 16:00 a 18:00
Dies Horari de sessions a temps real: 12, 13, 14, 15, 16, 19 I 20 de juliol de 16 h a 18 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Horari de sessions a temps real: 12, 13, 14, 15, 16, 19 I 20 de juliol de 16 h a 18 h

Descripció

Curs adreçat a personal docent motivat per atendre la diversitat de l’alumnat des de la perspectiva del coneixement global i la voluntat de millorar el procés de detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge en el centre educatiu i en altres entorns.

En la primera sessió es compartirà l’expertesa dels assistents en l’àmbit de l’atenció a la diversitat per veure diferents models d’intervenció educativa. En les següents cinc sessions, en el mateix format virtual (plataforma Meet), es fomentarà un espai de reflexió i participació, a part de l’exposició dels continguts clau.

L’assistent al curs farà un treball de prospecció del seu territori laboral per descobrir i catalogar una agenda de recursos. Es tractarà de recursos educatius per atendre i tractar la diversitat de l’alumnat depenent de la dificultat i/o discapacitat.

En les dues darreres sessions del curs, es posaran en comú la diversitat de recursos (compartits al Drive) per enriquir el coneixement de l’entorn i el treball en xarxa dels assistents.

Objectius

Oferir als participants un espai de reflexió sobre com atenem la diversitat a l’escola i com podem optimitzar el pla d’intervenció en els centres educatius fent partícips a la resta del professorat (tutors, especialistes i equips directius) i a la família.

Elaborar una agenda de recursos per atendre la diversitat i descobrir l’oferta d’altres territoris per fomentar el treball en xarxa entre els participants.

Continguts

  • “La diversitat” i el mapa de la diversitat al centre
  • Acció tutorial i treball en xarxa: tots som escola
  • Detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge
  • Diversitat versus “necessitat educativa”
  • Necessitats específiques de suport educatiu (NESE) derivades de necessitats educatives especials (NEE) i dels trastorns de l’aprenentatge
  • Terminologia
  • Recursos per atendre la diversitat

 

Avaluació

Es valorarà la participació en l’entorn virtual.

Es proposa un treball de recerca de recursos per atendre la diversitat a la localitat-municipi i/o comarca escollit pels assistents al curs, així com exposar-lo al grup per compartir recursos i el treball en xarxa.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »