« tornar

213216 - Conversa: millora de la fluïdesa (B2-C1

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 5 al 30 de juliol. De 11:30 a 13:00
Dies Tots els dies (20 sessions Zoom de 90 minuts)
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat180,00€

DESCRIPCIÓ  

 Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B2 i C1 (MCERL). D’utilitat general per a qui necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell intermedi (B2) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

 OBJECTIUS

Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.

 • Participar en discursos amplis, donar opinions, etc.
 • Expressar punts de vista, records, propòsits.
 • Emfasitzar i definir termes complexos.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

CONTINGUTS

 Millora i pràctica de l’expressió oral a través de presentacions i debats sobre temes de la vida quotidiana, d’interès social, cultural i d’actualitat. 

Els articles i àudios tindran en compte les àrees de llenguatge/interès següents:

 

 • Getting to know each other
 • Personality and appearance
 • Habits and routines
 • Family and friends
 • Shopping
 • The environment
 • Books & films
 • Social issues
 • Food and drink
 • Health and fitness
 • Tecnology
 • Hobbies and sport
 • Travel
 • Relationships
 • House and home
 • Current affairs
 • Crime and punishment
 • Education
 • Work
   

 

REQUISITS PER AL CERTIFICAT:

Per obtenir el certificat caldrà assistir almenys a un 80% del curs i participar activament al llarg del curs.

 AVALUACIÓ 

Per obtenir el certificat caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir un ús autònom de les estructures del mitjançant la improvisació. 

 Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada. Consta de proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs i es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió i expressió oral.  

 AVALUACIÓ CONTINUADA - 100% 

 • 20% basat en l'assistència i la participació activa a classe. 
 • 80% basat en la nota global de les activitats tipus jocs de rols i discussions a classe.

 

 1. Advertising discussion
 2. Environmental debate
 3. Music and book reviews
 4. Describing one’s home
 5. Current affairs
 6. Describing a recipe
 7. Mobile phone discussion
 8. Health discussion
 9. Retirement
   

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »