« tornar

US2208 - Història de Catalunya II

Tipus Universitat Sènior 2021-2022
Àrea temàtica Història
Modalitat Presencial i en format virtual
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Josep M Salrach Marés
Data Del 7 octubre de 2021 al 5 de maig de 2022. De 16:00 a 18:00
Dies Dijous
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats
Total hores 50
Preu
Col·legiat235,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores235,00€
No col·legiat295,00€

Objectius

 L’objectiu d’aquest curs és donar continuïtat al temari d’història de Catalunya desenvolupat el curs 2020-2021, que va consistir en un recorregut  de llarga durada: va començar a la prehistòria (quan Catalunya no existia encara) i va arribar al final de l’edat mitjana (quan els catalans i Catalunya ja estaven plenament constituïts com a poble i país). Per tal d’enllaçar els cursos, retornarem selectivament a la baixa edat mitjana: apartat I. Mirar enrere per recordar i debatre, dividit en quatre lliçons. Ho farem en cinc sessions, no pas per repetir el que ja s’ha explicat, sinó per fer esment, reflexió i debat sobre qüestions molt presents d’aquell passat. Aquesta mirada enrere també servirà per completar la història d’Aragó. Amb el tema dels Reis Catòlics començarà l’estudi de l’edat moderna, que desenvoluparem en vint sessions: apartat II. En un món més gran, dividit en set lliçons d’extensió desigual. Centrada aquesta part en tres segles d’història catalana (XVI, XVII i XVIII), el curs serà molt diferent de l’anterior: més pausat, més divers de contingut, amb més equilibri entre el particular i el general, i més assimilable. 

Contingut

El programa que presentem mostra les dues parts del curs: una primera, introductòria, que servirà per enllaçar amb els continguts del curs 2020-2021 i presentar i debatre qüestions d’aquell passat encara vives en el nostre present, i una segona, molt més extensa, dedicada a l’edat moderna. El programa mostra els títols de les onze lliçons que el componen i els apartats en què es divideixen. En algunes lliçons de la segona part, un o dos nivells de subapartats mostren els continguts que volem tractar.

 1. Mirar enrere per recordar i debatre

Temps d’expansió (de Jaume I a Jaume II)

 • Particularitats mallorquines
 • Va ser una colònia el País Valencià?
 • Hi ha res a celebrar el 31 de desembre i el 9 d’octubre?
 • Els Països Catalans, de Salses a Guardamar
 • S’han sentit catalans històricament els valencians i els mallorquins?
 • El pont de la mar blava: el mirar la Mediterrània d’un català

Temps de plenitud i crisi (de Pere III a Martí l’Humà)

 • Inicis d’un nacionalisme valencià?
 • El Cruel i el Cerimoniós o el rol dels reis en la història
 • Bernat Metge, l’escriptor a la cort
 • La tragèdia de la por a l’altre: l’antisemitisme
 • La reina que es queixava de les servituds

 Passar la pàgina de la història (els Trastàmara)

 • "Me, qui te feci, missisti in desertum!"
 •  L’heroisme petri de Fivaller
 •  Alfons, el rei incomprès pels catalans
 • "Los infantes de Aragón ¿qué se hicieron?"
 • La primera guerra civil dels catalans

 

 I Aragó?

 • Les corts aragoneses i els conflictes amb la monarquia
 • Com es van fixar els límits entre Aragó i Catalunya
 • Aragonesos i catalans: història d’unes relacions
 • Corona d’Aragó o Corona de Catalunya-Aragó: qüestió de noms?
 • Com ho veia Jerónimo Zurita... i després?

 2. En un món més gran. L’edat moderna

Els Reis Catòlics

 • Unió personal i accidental de corones
 • L’Atlàntic i la Mediterrània
 • La conquesta de Navarra
 • Ferran II i Catalunya

 

 Catalunya dins l’Imperi hispànic

 • La població en un món per omplir

                        La immigració occitana

 • Lenta recuperació econòmica

                        Pagesos i senyors
                        Bandolerisme
                        Dinamisme gremial
                        Declivi del comerç

 • Articulació institucional
 • Guerra i pau

 

El tràgic segle XVII

 • Estancament de la població i crisi              

                       Fams encara           
                       La pandèmia de pesta (1651)              
                       L’expulsió dels moriscos

 • Temps de crisi, reacció i revolta al camp

                        Bandolerisme i cacera de bruixes
                                          Els Trucafort
                                          Perot Rocaguinarda
                                          Joan Sala Serrallonga

 • La crisi en la manufactura
 • "Desnacionalització violenta"            
 • Desencant, divorci, rebel·lia

                           Olivares i Catalunya
                           La Guerra amb França (1635-1648)
                                          Joan Pere Fontanella (1575-1650)
                            El Corpus de Sang (1640) i la Guerra de Separació (1640-1659)

 Neoforalisme i represa econòmica al final del segle

 •  El darrer dels Àustries i Catalunya (1665-1700)
 •  Narcís Feliu de la Penya i el model holandès
 •  L’alçament antifrancès dels "angelets" al Rosselló (1667-1675)
 •  La revolta dels gorretes o barretins (1687-1689)

 Guerra de Successió i Nova Planta

 •  Les causes i el desenvolupament del conflicte
 •  L’11 de setembre i la Nova Planta

                        Rafael Casanova (1660-1743)
                        Pau Ignasi de Dalmases (1670-1718)
                        Ramon de Vilana Perlas (1663-1741)

 • Fi de la Nació o de l’Estat?

                        Francesc Ametller (1657-1726)

 La represa del segle XVIII

 • El règim borbònic
 • Augment sostingut de la població
 • Creixement de l’agricultura
 • Règim senyorial, emfiteusi i societat
 • Transició a la indústria moderna
 • Expansió mercantil

                         Bernat Glòria (1691-1762)

 Entre el Renaixement i la Il·lustració

 • Conflicte lingüístic i retrocés de la llengua

                        Baldiri Reixac (1703-1781)

 • Literatura de la Decadència

                        Francesc Vicent Garcia

 • Art renaixentista i barroc

                        Antoni Viladomat (1678-1755)

 •  Entre  Cervera i la Junta de Comerç

                        L’Acadèmia dels Desconfiats
                        Gaspar de Portolà (1716-1786)
                        Antoni Gimbernat (1734-1816)
                        Francesc Salvà i Campillo (1751-1828)

 • El neoclassicisme

                        Damià Campeny (1771-1855)

Calendari  

Octubre: 7, 21, 28

Novembre: 4, 11, 25

Desembre: 2, 9, 16

Gener: 13, 20, 27

Febrer: 3, 10, 17, 24

Març: 3, 10, 17, 24, 31

Abril: 7, 21, 28

Maig: 5

 


Selecciona un taller de cada bloc

« TORNAR