« tornar

US2226 - Anglés: nivell preintermedi part 2

Tipus Universitat Sènior 2021-2022
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 15 d'octubre de 2021 al 10 de juny de 2022. De 9:30 a 11:30
Dies Divendres
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats
Total hores 60
Preu
Col·legiat280,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores280,00€
No col·legiat350,00€

Descripció

Curs semipresencial destinat a alumnes que volen estudiar amb llibre de curs, que han fet el nivell elemental i que volen practicar conversa, lectura, gramàtica i escriure en anglès amb llibre. La comprensió i l'expressió orals en són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent a l’A1 o haver fet orientativament dos anys d'anglès. Les classes seran semipresencials, és a dir una setmana presencial i la següent per mitjà de videoconferència, i així successivament. Les sessions presencials seran de dues hores i les sessions en línia per videoconferència, de 90 minuts. Hi haurà 60 hores en total. 

Objectius

Repàs del contingut del nivell 1. Comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb temes d'importància immediata. 

 • Donar informació bàsica sobre si mateix i la seva família.
 • Mantenir una conversa o una discussió (compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.).
 • Sap expressar i respondre a sentiments com la sorpresa, la felicitat, la tristesa, l'interès i la indiferència.
 • Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència personal, entorn immediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.

 

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge. 

Continguts

Els articles i escolta serien elegits per tal de cobrir les següents àrees d’interès:

Temes

 • Descriure les persones: aparença i personalitat
 • Roba i colors
 • Vacances i viatjar
 • Compres
 • Menjar i beguda
 • Descriure un poble o ciutat
 • Aficions i interessosSalut i cos
 • L’hotel: Fer una reserva

 

 Gramàtica

 • Adjectius que finalitzen en "ed" i "ing"
 • Expressions de temps; passar temps etc.
 • Verbs oposats
 • Verb + tornada
 • Adjectius i preposicions
 • Verbs + preposicions

Llibres de text  

 • English File Pre-Intermediate, 4a ed.
 • Student's book with online practice, Oxford University Press (unitats 1-4),  ISBN 978-0194058124

 

CALENDARI PRIMER TRIMESTRE

15  i 29 d'octubre presencial

22 d'octubre en línia

5 i 19 de novembre en línia

12 i 26 de novembre presencial

3 de desembre en línia

17 de desembre presencial 

CALENDARI SEGON TRIMESTRE 

14 I 28 de gener en línia

21 de gener i 4 de febrer presencial

11 i 25 de febrer en línia

18 de febrer i 4 de març presencial

11 i 25 de març en línia

18 de març presencial  

CALENDARI TERCER TRIMESTRE

1 I 22 d'abril presencial

8 i 29 abril en línia

6 i 20 de maig presencial

13 i 27 de maig en línia

3 juny presencial

10 de juny en línia