« tornar

23001 - Actualització de continguts de biologia i geologia del concurs-oposició per a l’accés al cos de professors d’ensenyament secundari. Biologia i geologia.

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Ciències experimentals
Modalitat Presencial i en format virtual
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Silvia Lope Pastor
Professorat M. Roser Nebot Castelló, Marcel Costa Vila, Miquel Nistal Fernández, Silvia Lope Pastor, Xavier Muñoz Báguena
Data Del 13 d'octubre de 2021 al 6 de juny de 2022. De 16:00 a 19:00
Dies Dimecres
Adreça En linia
Total hores 70
Preu
Col·legiat700,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores700,00€
No col·legiat1.050,00€

Breu descripció del curs

Les finalitats globals del curs són dues. Per una banda, promoure l'actualització dels continguts i coneixements clau del temari d'oposicions; i, per l’altra, aprofundir en la competència didàctica dels docents. L’objectiu final és donar eines per tal  que els assistents generin situacions d’aprenentatge per a l’educació secundària, que promoguin l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat d’ESO i de les competències generals i específiques de Biologia i Geologia.

Metodologia

El curs està dissenyat de manera que s'alternen tasques individuals amb sessions sincròniques amb tot el grup. Les tasques individuals partiran de supòsits pràctics així com de preguntes i exercicis relacionats amb el tema proposat similars als proposats fins ara a les oposicions. Durant les sessions sincròniques es presentaran les idees científiques rellevants relacionades amb els diferents temes i s'exploraran diversos recursos didàctics per treballar-les a l'aula. També es compartiran idees relacionades amb les produccions dels participants i es clarificaran els possibles dubtes. A partir d'aquestes sessions sincròniques, es proposaran tasques individuals basades en possibles supòsits pràctics i preguntes i exercicis relacionats. La resolució d'aquestes tasques implicarà dissenyar situacions d'aprenentatge adaptades a diferents realitats de grup-classe. Les respostes seran comentades en les sessions de feedback i/o en la plataforma moodle.

Relació d’objectius

-       Identificar i comprendre les idees clau en biologia i geologia.

-       Orientar els principals continguts dels temes per donar-ne una visió general, relacionar-los amb el currículum i fer-ne un plantejament didàctic competencial.

-       Desenvolupar les competències docents dels aspirants per adaptar els continguts teòrics, de nivell universitari, relacionar-los amb el currículum vigent, i proposar un contingut i un context que tingui sentit per a l’educació secundària en la indagació i modelització de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

-       Aprofundir en els procediments de la resolució de problemes/exercicis, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de situacions d’aprenentatge útils i creatives.

 Continguts

-       Idees clau en biologia i geologia

-       Supòsits pràctics del temari de biologia i g eologia

-       Disseny d’activitats d’aula, de laboratori i de camp

Avaluació

Assistència a un 80% de les sessions sincròniques (com a mínim), realització de les tasques proposades i participació.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »