« tornar

23003 - Actualització de continguts de física i química del concurs oposició per a l’accés al cos de professors d’ensenyament secundari. Física i química.

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Ciències experimentals
Modalitat Presencial i en format virtual
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Marta Simon Esteve
Professorat Josefa Guitart Mas, Marga Vidal Fàbregas, Maria Isabel Hernández Rodríguez, Marisa Hernández Rodríguez, Marta Simon Esteve, Víctor López Simó
Data Del 15 d’octubre de 2021 al 4 de juny de 2022. Divendres de 16 a 19 h i dissabte de 9 a 12h . De 16:00 a 19:00
Dies Divendres i dissabte
Adreça En línia
Total hores 70
Preu
Col·legiat700,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores700,00€
No col·legiat1.050,00€

Breu descripció del curs

D’acord amb la Resolució de convocatòria, la prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes d'ESO i de les competències generals i específiques de la matèria de física i química  per part dels alumnes de batxillerat.

L’objectiu global del curs és, doncs, capacitar els docents per actualitzar els continguts i coneixements superiors del tema i treballar la competència didàctica per afavorir situacions d’aprenentatge adients a l’educació secundària

Objectius

-       Identificar i comprendre les idees claus de física i química.

-       Treballar l’enfocament dels temes per donar una visió dels trets fonamentals, relacionar-lo amb el currículum i fer-ne un plantejament didàctic.

-       Desenvolupar les competències per relacionar-lo amb el currículum vigent, i adaptar-ne el contingut teòric a un contingut i un context que tingui sentit per a l’educació secundària: en la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

-       Actualitzar els procediments de la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, que facilitin el disseny de les situacions d’aprenentatge.

Continguts

-       Orientacions per a l'elaboració dels 75 temes del temari en relació amb els conceptes clau de la física i la química.

-       Supòsits pràctics del temari de física i química.

-       Disseny d’activitats d’aula, de laboratori i de camp.

Metodologia

L’estructura del curs està dissenyada per a un desplegament virtual en sessions de treball de tres hores sincròniques per tot el grup i sessions de feedback per donar una resposta personalitzada a cada docent després de cada bloc de continguts del temari.

Cada docent haurà de resoldre les qüestions i dissenyar situacions d’aula, que s comentaran posteriorment. Les tasques individuals partiran de possibles supòsits pràctics, preguntes i exercicis relacionats amb el tema proposat.

Durant les sessions sincròniques es presentaran les principals idees científiques relacionades amb els temes i s’exploraran diversos recursos didàctics per treballar-les a l’aula. També es compartiran les propostes dels participants i es clarificaran els possibles dubtes.

Derivades d'aquestes sessions sincròniques, es proposaran tasques individuals basades en supòsits pràctics. La resolució d'aquestes tasques implicarà dissenyar situacions d’aprenentatge adaptades a diverses realitats de grup-classe. Les respostes seran comentades en les sessions de feedback i/o en la plataforma moodle.

  • Octubre: 15 i 29
  • Novembre: 12 i 26
  • Desembre: 3 i 17
  • Gener: 14 i 28
  • Febrer: 11 i 25
  • Març: 11 i 26
  • Abril: 2 i 30
  • maig: 13, 27
  • i sessió dijous 26 de maig de 16 a 19 hores

 

 Avaluació

Assistència a un 80% de les sessions sincròniques (com a mínim), realització de les tasques proposades i participació.