« tornar

23005 - Curs de programació didàctica per competències. Llengua castellana i literatura.

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Francesc Reina González
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data Del 15 d’octubre al 3 de desembre de 2021. De 17:00 a 19:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 35
Preu
Col·legiat350,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores350,00€
No col·legiat525,00€

Descripció

El curs proposa la preparació d’una programació didàctica competencial i l’elaboració d’unitats didàctiques en el marc legislatiu vigent del Departament d’Educació. Tot el que es treballi i comenti teòricament s’enfocarà per aplicar-ho a l’aula, és a dir, es basarà i fonamentarà en la pràctica real quotidiana (estratègies, eines educatives, atenció a la diversitat, avaluació i competència digital, etc.).

Ens ocuparem dels diversos aspectes, blocs i perspectives de les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, assoliment, metodologia, gestió de l’aula, atenció a tot l’alumnat (diversitat i necessitats especials), instruments d’avaluació, etc. 

Objectius

Millorar la planificació, l’organització i el disseny de programacions didàctiques del currículum de Llengua castellana i literatura segons la perspectiva competencial.

Conèixer les eines pedagògiques i didàctiques per a la programació, des dels aspectes legals i administratius fins als organitzatius: objectius, competències, continguts, metodologia, activitats d’EA i avaluació (gradació de l’assoliment, etc.).

Dissenyar exemples concrets i específics d’unitats didàctiques vinculades als continguts curriculars en qualsevol curs del currículum.

Treballar la diversitat a l’aula amb les eines al nostre abast.

Ajudar a prendre decisions i a justificar-les.

Treballar els diversos tipus d’avaluació: formadora, formativa, etc., i els seus instruments.

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejaran els objectius de treball de la setmana.

Cada alumne treballarà els aspectes concrets que estigui preparant.

Entre una trobada i l’altra també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran –segons el nombre d’alumnes– les trobades particulars.

Modalitat

Semipresencial. La proposta de calendari s’elaborarà d’acord amb la situació pandèmica del moment.

Activitats

Disseny de totes les parts d’una programació: tria del curs, model de centre, disseny de les unitats didàctiques i de la resta dels apartats: objectius, competències, metodologia, activitats d’EA i avaluació.

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80% d’assistència virtual.

Lliurar les tasques demanades pel professor (el 60%, com a mínim).