« tornar

23006 - Curs de resolucions de supòsits pràctics. Llengua castellana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Francesc Reina González
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data Del 18 de febrer a l’1 d’abril de 2022. De 17:00 a 19:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 35
Preu
Col·legiat350,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores350,00€
No col·legiat525,00€

Descripció

Una part relativament nova de la fase d’oposició de l’ingrés i l'accés als cossos docents és la part en què l’opositor/a ha de resoldre un supòsit pràctic. Aquest supòsit consta de dues parts: una de més teòrica i de coneixements didàctics i l’altra de simulació d’un cas real.

En aquest curs es donarà informació teòrica i pràctica, eines i estratègies, que serveixin per resoldre aquesta part de la fase d’oposició.

Objectius

. Entendre què és un supòsit pràctic i per què forma part de la fase d’oposició.

. Estudiar teòricament els diversos tipus de supòsits pràctics.

. Dotar l’alumnat de les estratègies i les eines per resoldre aquesta prova.

. Aprendre a redactar, amb tècniques i recomanacions, tant la part teòrica com la pràctica de la prova.

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejaran els objectius de treball de la setmana.

Cada alumne/a treballarà els aspectes concrets que estigui preparant.

Entre una trobada i l’altra es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran les trobades particulars segons el nombre d’alumnes.

Activitats

. Teoria didàctica sobre els supòsits pràctics i l’entorn competencial.

. Proposta de diferents supòsits pràctics basats en els exemples de convocatòries d’oposicions anteriors.

. Correcció i avaluació formativa dels supòsits pràctics plantejats pel professorat.

Modalitat

Semipresencial. La proposta de calendari s’elaborarà d’acord amb la situació pandèmica del moment.

Avaluació i acreditació

Cal acreditar el 80% d’assistència virtual.

Cal lliurar les tasques demanades pel professorat (el 60%, com a mínim).