« tornar

23011 - Programar i avaluar per competències a Llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Montserrat Codina Sabé
Professorat Montserrat Codina Sabé
Data Del 8 d'octubre de 2021 al 17 de desembre de 2021. De 17:00 a 20:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Objectius

 Conèixer els documents oficials per poder aplicar la normativa en el disseny d’activitats d’aprenentatge.

Tenir present la importància de l’avaluació formativa i formadora en la consecució de bons resultats acadèmics i aplicar els instruments que l’afavoreixen..

Impulsar l’ús de metodologies didàctiques diverses per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Donar a conèixer i aplicar estratègies que facilitin l’atenció a tot l’alumnat i la gestió de la complexitat social i emocional de l’aula.

Elaborar la programació d’una seqüència didàctica competencial i justificar les decisions preses.

Aclarir dubtes al voltant del tema del currículum i l’avaluació competencials.

 Descripció

El curs prepara docents per elaborar unitats didàctiques competencials per tal que siguin útils en la tasca diària personal i en el treball en equip en el centre educatiu. Es treballen els aspectes propis de les programacions: competències, continguts, criteris d’avaluació, gradacions d’assoliment, metodologia, gestió de l’aula, atenció a l’alumnat, instruments d’avaluació, etc.

Continguts del curs

Currículum de l’àmbit lingüístic i dels àmbits transversals: competències, gradació de competències, continguts clau, continguts curriculars i criteris d’avaluació.

Material de referència: llibrets de competències, El currículum competencial a l’aula, Avaluar per aprendre, Decret d’avaluació.

Metodologies didàctiques competencials.

Avaluació formativa, formadora i qualificadora. Instruments d’avaluació.

Gestió de l’aula en benefici de l’aprenentatge de tot l'alumnat.

 Assistència

Cal un 80% mínim d'assistència a les sessions síncrones (21 hores).

Acreditació

Complir amb l’assistència demanada.

Participar en els fòrums, en què es tractaran els aspectes treballats a les sessions síncrones. (9 hores de sessions asíncrones)

Presentar una seqüència didàctica (no cal que sigui una unitat didàctica completa) individualment o en grup en què quedin reflectits els aspectes treballats. (9 hores de sessions asíncrones)

Calendari del curs:

  • Octubre: 8, 15, 29
  • Novembre: 5, 19
  • Desembre: 3, 17