« tornar

23014 - Programació i avaluació competencial. Anglès

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data Del 10 gener al 15 de febrer de 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Dimarts
Adreça En línia
Total hores 40
Preu
Col·legiat400,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores400,00€
No col·legiat600,00€

Descripció

                                                                            
Partint dels documents sobre el currículum d’anglès publicats pel Departament, s’analitzaran exhaustivament per entendre la filosofia educativa que hi ha al darrere. A més, es comentaran estratègies pedagògiques amb exemples de possibles activitats i estructures per preparar la programació didàctica de les oposicions d’anglès.

També es recomanaran pàgines web, llibres i altres suports per trobar-hi recursos originals i donar idees per desenvolupar la programació didàctica en anglès.

Primera part: Les sessions en línia asincròniques  seran del 10 de gener al 8 de febrer (15 hores en total; els alumnes hauran de dedicar tres hores cada semana a cada sessió, al seu ritme). Farem servir la plataforma virtual Moodle.

En aquesta part en línia es tractaran els aspectes del currículum d’anglès, normativa i desenvolupament i certs elements de didàctica amb exemples pràctics sobre comunicació oral, literària i intercultural, blocs transversals, en què s’inclou la gramàtica, tipus d’activitats competencials, etc. Els alumnes hauran de llegir articles i documentació per entendre el currículum, fer i comentar activitats didàctiques al fòrum per preparar la segona part, que serà sincrònica i en què es donaran pautes, estructures i idees sobre la programació didàctica i les unitats per a l’oposició. I es faran exercicis pràctics sobre com programar. També es tractarà com afrontar el dia de la presentació pública de la programació didàctica i unitat didàctica davant el tribunal (elements, criteris d’avaluació, estratègies, tècniques de relaxació, etc.).Els alumnes hauran de dedicar a aquesta part del curs tres hores setmanals que els serviran per preparar aspectes de la seva programació i aprofundir en els documents del currículum oficial.

Segona part: es farà els dimarts de 18 a 20 h. Dates de les sessions per videoconferència: 1, 8 i 14 de febrer, a les quals se sumaran tasques a fer a través de la plataforma Moodle (per arribar a les 15 hores). En la primera sessió es comentaran dubtes sobre la primera part del curs i es treballaran sessions pràctiques de creació d’unitats didàctiques i programació. També es donaran estratègies organitzatives per a la preparació de l’oposició i consells per resistir la pressió psicològica que implica aquest repte. Es farà servir el fòrum per analitzar exemples d’unitats didàctiques per a la programació.

Objectius                                                 

Preparar la prova A del concurs d’oposició: la programació.

Conèixer i treballar la normativa sobre la programació (i les unitats didàctiques) per poder confeccionar una matèria del currículum en un context concret.